Keywords:
Management, Crisis Management, Risk Management, manager, incident management
Edu type:
Course or training
Location:
Multiple locations
Education:
Associate degree (EQF 5)
Start date:
18/02/2021
Study Load:
16 hrs
Duration:
2 days
More information

Description:

Inleiding

Zowel nationaal als internationaal neemt het aantal crisissituaties de laatste jaren in hoog tempo toe. Of het nu over een lokale stroomstoring gaat, uitval van IT, brand of geweldpleging, organisaties ontkomen er niet meer aan om zich hier gericht op voor te bereiden. Het zo zorgvuldig mogelijk voorkomen van crises door het treffen van gerichte maatregelen, evenals het weten hoe en trainen van de methodieken waarop je een crisis effectief kan beheersen, zijn van essentieel belang voor de continuïteit van organisaties.

 

Onze 2-daagse instapcursus Crisis Management Foundation biedt de basis van het identificeren, voorkomen en beheersen van crisissituaties. U leert hoe u moet anticiperen op een verscheidenheid aan mogelijke crises. Daarnaast leert u de basis van effectieve interne en externe crisiscommunicatie, en worden de nieuw verworven crisisbeheersingsvaardigheden aan de hand van binnenlandse en grensoverschrijdende crisisscenario’s getoetst.

 

Doelgroep 

De cursus wordt aanbevolen aan iedereen die betrokken is bij crisisbeheer, bedrijfscontinuïteit of noodplanning:

 

  • Leden van het crisismanagementteam
  • Kwaliteits- en auditprofessionals
  • Managers op operationeel en strategisch niveau

 

Voorkennis

Voor deze cursus is geen voorkennis noodzakelijk. 

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de opleiding is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

  • Het SECO-Institute cursusmateriaal
  • Het SECO-Institute online Crisis Management Foundation examen
  • Een heerlijke lunch