Keywords:
Legal, Tax Law, Finance
Edu type:
Formal education
Location:
Amsterdam
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2022
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

 Wil jij leren hoe het belastingrecht in elkaar zit en hoe je het kunt inzetten voor een rechtvaardige samenleving? Kies dan voor de bachelor Fiscaal recht aan de UvA.
 

Fiscaal recht in een veranderende wereld

Fiscaal recht gaat over de vraag hoe je belastingheffing zo rechtvaardig mogelijk verdeelt onder burgers en bedrijven. Aangezien iedereen belasting betaalt, sta je als fiscaal jurist dus midden in de maatschappij. Omdat de wereld om ons heen continu verandert, verandert ook de belastingwetgeving. Deze nieuwe vraagstukken komen in de verschillende fiscaalrechtelijke vakken aan bod. Daarnaast volg je veel vakken over andere rechtsgebieden, samen met de bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid.

 

Het studieprogramma
 

Het eerste jaar: inleiding in het recht
In het eerste jaar volg je inleidende vakken van alle rechtsgebieden, zoalsInleiding privaatrechtenInleiding strafrecht. Zo krijg je een goed beeld van hoe het rechtssysteem is opgebouwd. In de werkgroepen is veel aandacht voor schrijfvaardigheid. In het vakZicht op de rechtspraktijkmaak je kennis met het werkveld via gastcolleges van topjuristen uit de praktijk en een bezoek aan een advocatenkantoor of de rechtbank. Als afsluiting van het eerste jaar volg je het vakInleiding fiscaal recht.

 

Het tweede jaar: verdieping
In het tweede jaar verdiep je je verder in het rechtssysteem en krijg je nog meer vakken fiscaal recht, zoalsInleiding belastingrecht particulieren,Inkomstenbelasting DGA, inleidingenFiscaal bestuursrechtelijk onderzoek. Daarnaast krijg je ook algemene vakken, zoalsBestuursprocesrecht,Internationaal publiekrechtenEuropese rechtsgeschiedenis.

 

Het derde jaar: verdieping en scriptie
In het derde jaar volg je nog twee fiscale vakken,Inleiding belastingrecht ondernemersenInleiding belastingrecht rechtspersonen, naast vakken over andere rechtsgebieden. Je sluit je opleiding af met het schrijven van een scriptie over een fiscaal-juridisch onderwerp.

 

Is deze bachelor iets voor jou?

De studie Fiscaal recht is iets voor jou als je je hierin herkent:

  • je hebt je vwo-diploma (ongeacht profiel) of een hbo-Rechten propedeuse;
  • je vindt het leuk om zaken te analyseren;
  • je hebt gevoel voor cijfers en voor taal;
  • je bent geïnteresseerd in het belastingstelsel en hoe dit volgens de wet geregeld is;
  • je wilt nadenken over een rechtvaardige verdeling in de maatschappij;
  • je wilt bijvoorbeeld als belastingadviseur of fiscalist gaan werken.