Keywords:
Law, Tax Law
Edu type:
Formal education
Location:
Utrecht
Education:
Master (EQF 7)
Start date:
01/09/2023
Study Load:
1680 hrs
Duration:
1 year
More information

Description:

Notarieel recht studeren in Utrecht? In deze film leer je meer over de mogelijkheden, het studieprogramma, en de betrokken hoogleraren.​ 

 

Het notariële recht behelst – in een notendop – een combinatie van het ondernemingsrecht, het registergoederenrecht, het familie(vermogens)recht en het daarbij behorende fiscale recht. In het masterprogramma is naast de klassieke notariële vakken zoals erfrecht en notarisregelgeving aandacht voor verdere verdieping en verbreding van het belastingrecht, het ondernemingsrecht en het internationaal privaatrecht. De afronding van deze masteropleiding is een vereiste om in het notariaat werkzaam te kunnen zijn. Maar ook als je in een andere rol met het notariële recht aan de slag wilt, bijvoorbeeld in de advocatuur, de rechterlijke macht, het bedrijfsleven of de estate planning, of als juist de wetenschappelijke kant van het notariële recht je boeit, is deze masteropleiding de juiste keuze.

 

Het masterprogramma legt de noodzakelijke verbinding tussen de theorie en de praktijk. Je krijgt een gedegen academische verdieping in en verbreding van het notariële recht. En inzicht in de bestaande, soms complexe rechtsfiguren in de notariële rechtspraktijk en in de notariële rechtspraktijk zelf. Daarbij worden je juridische en academische vaardigheden verder ontwikkeld en versterkt. Je leert onder meer analyseren, schriftelijk en mondeling presenteren en zelfstandig onderzoek verrichten. De combinatie van een coherente privaatrechtelijke opleiding en de ontwikkeling van academische en praktische vaardigheden maakt studenten notarieel recht gewild bij werkgevers. Voor ambitieuze en excellente studenten bestaat de mogelijkheid (bij voldoende belangstelling) om aansluitend aan het masterprogramma de Masterclass Notariaat te volgen.

Voel jij je aangetrokken tot het privaatrecht en in het bijzonder de notariële rechtsgebieden en wil je daarnaast meer inzicht in de rol die de notaris heeft binnen het recht? Kies dan voor het masterprogramma Notarieel recht in Utrecht.

 

DOEL VAN HET PROGRAMMA

Het masterprogramma leidt je op tot een academisch gevormde jurist. Je bent uitstekend in staat je academische kennis voor de praktijk relevant te maken. Het uitgangspunt is het notariële privaat- en fiscale recht, dat ook geplaatst wordt in Europees perspectief. Je bent in staat om kritisch te reflecteren op notariële vraagstukken vanuit zowel een juridisch als een maatschappelijk perspectief. Je wordt opgeleid tot een excellente jurist die nu en in de toekomst actief een bijdrage kan leveren aan het oplossen van actuele maatschappelijke kwesties.

 

Gedurende het programma krijg je opdrachten met een directe link naar de praktijk om zo zelfstandig de kernleerstukken van het notariële recht toe te passen in praktijksituaties. Je maakt kennis met het notariaat in de praktijk. Na deze studie ben je in staat om uiteenlopende rechtsgebieden met elkaar te verbinden. Het programma is academisch en praktijkgericht om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolg na de studie. Nadat je deze master succesvol hebt afgerond mag je de titel Master of Laws (LLM) voeren.