Keywords:
Cyber, Education Market, ICT
Edu type:
Formal education
Location:
Arnhem
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/09/2021
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
- een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
- een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

BBL-opleiding

Voordat je met de opleiding kunt beginnen, moet je een arbeidscontract hebben. Zoek je werk, ga dan naar de website Stagemarkt.nl en kijk bij Stagebedrijven-acc.s-bb.nl/ voor erkende leerbedrijven.

 

Meld je uiterlijk 1 april aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. 

 

Hoe is de opleiding opgebouwd?
Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

 

Wat leer je tijdens de opleiding?
- Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

- Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels (niveau 4) en Loopbaan & Burgerschap.

- Als ICT-beheerder krijg je steeds meer te maken met koppelingen tussen diverse netwerken, informatie- en mediasystemen. Het kan gaan om heel grote of kleinere informatiesysteem. Denk aan het ontwikkelen van een compleet informatiesysteem voor een afdeling binnen een organisatie of aan het volledig inrichten van een specifieke werkplek. Uiteraard gaat het dan om ICT-gerelateerde apparatuur zoals netwerken, servers, (mobiele) telefoons, werkstations, tablets, et cetera.

- Als ICT-beheerder heb je brede kennis van wat er in het bedrijf speelt en hoe dat de ontwikkeling van informatiesystemen beïnvloedt. Je adviseert en werkt samen in multidisciplinaire teams.

 

Welke onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

- MOS (Microsoft Office Specialist),
- Cisco Networking Academy CCNA Introduction to Networking en CCNA Routing en Switching Essentials
- Cisco NDG Linux Essentials en NDG LPIC1-101
- Microsoft Windows 8/Windows 10 en Windows Server 2012


De informatiesysteem waarop je je richt, hebben een hardware-, software- en een menselijke component. Zo kan een netwerk-/media-infrastructuur een onderdeel zijn van het totale informatiesysteem, maar het kan ook uit losse onderdelen bestaan zoals mobile devices, smartphones en tablets die wel of niet deel uitmaken van een netwerk-/media-infrastructuur. In een servicedeskomgeving houd je als ICT-beheerder het overzicht: verlopen alle processen, werkzaamheden en procedures goed?

 

De aangeboden ICT-onderdelen zijn oa:

- ServiceDesk/ITIL
- Virtualisatie (HyperV/Citrix)
- Micosoft Exchange


De opleiding bevat diverse landelijke certificeringen op het gebied van hardware, software (besturingssystemen en standaardapplicaties) en netwerken. Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Het is nog niet precies bekend waaruit je kunt kiezen.

 

Kosten
BOL-opleiding

Lesgeld per jaar: voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

 

BBL-opleiding

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 243,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 588,00 per cursusjaar.

 

 

Vervolgopleiding
Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar diverse hbo-opleidingen ICT.