Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
02/10/2024
Study Load:
40 hrs
Duration:
5 days
More information

Description:

Vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid houden zich niet aan domeingrenzen

In 2025 moet iedere regio een integrale aanpak hebben om kwetsbare inwoners de juiste huisvesting, zorg en ondersteuning te bieden. Dit is het perspectief vanuit de landelijke agenda zorg en veiligheid. Mensen met complexe multiproblematiek vraagt om een integrale domeinoverstijgende aanpak, waarbij zowel het zorg- als veiligheidsdomein samenkomen. Deze samenwerking geeft kwetsbare inwoners een betere kwaliteit van leven en zorgt voor minder overlast en veiligheidsproblemen. Echter een domeinoverstijgende samenwerking is niet eenvoudig en vraagt veel van jou als professional. Hoe pak je dit aan?

 

Samenwerking organiseren bij zorg en veiligheid

In deze opleiding leer je de samenwerking tussen betrokken zorg- en veiligheidspartners organiseren en regisseren. Je maakt het verschil door niet één of enkele onderliggende problemen aan te pakken, maar d.m.v. methodiek gezamenlijk opgaven gestuurd te werken. Zo kom je tot een doeltreffende aanpak waarbij de inwoner centraal staat.

 

Werk domeinoverstijgend samen aan complexe problematiek. In deze opleiding leer je:

  • Domeinoverstijgend werken aan opgaven op het snijvlak van zorg en veiligheid
  • Complexe meervoudige problematiek slagvaardig aanpakken
  • Samenwerking tussen stakeholders met verschillende belangen organiseren en regisseren
  • Een doorbraak forceren door de methodiek van opgaven gestuurd werken
  • Informatie uitwisselen binnen de grenzen van ethiek en privacy