Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Edu level:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
31/10/2019
Study load:
1 hrs
Duration:
7 Days
More information

Description:

Nieuwe taken en verantwoordelijkheden op veiligheid

Met de totstandkoming van de Nationale Politie komt de regie op het lokaal veiligheidsbeleid meer en meer bij gemeenten te liggen. Een sleutelrol ligt bij u als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Uw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van veiligheid nemen toe. Samen met uw veiligheidspartners moet u komen tot een goed lokaal integraal veiligheidsbeleid. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen?

 

 

De regie ligt in uw handen!

Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te bereiken is uw actuele kennis van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid.

 

 

Na deze opleiding kunt u:

 • Een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor uw gemeente
 • Aan de slag met handvatten voor een optimale invulling van de regierol op veiligheid
 • Integraal samenwerken met veiligheidspartners binnen de Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis en het RIEC
 • Adviseren tijdens crisissituaties
 • Een veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
 • Beleid uitdragen en verdedigen richting partners, media en burgers

 

 

De opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid geeft u:

 • Handvatten voor een integraal veiligheidsplan voor uw gemeente
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten
 • Een certificaat van deelname

 

 

Speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma) managers, coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra)