Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
13/10/2022
Study Load:
40 hrs
Duration:
7 days
More information

Description:

Nieuwe taken en verantwoordelijkheden op veiligheid

Met de totstandkoming van de Nationale Politie komt de regie op het lokaal veiligheidsbeleid meer en meer bij gemeenten te liggen. Een sleutelrol ligt bij jouw als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Jouw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van veiligheid nemen toe. Samen met jouw veiligheidspartners moet je komen tot een goed lokaal integraal veiligheidsbeleid. Ben jij goed voorbereid om deze taak op je te nemen?

 

De regie ligt in jouw handen!

Om optimaal resultaat binnen jouw gemeente te bereiken is actuele kennis van cruciaal belang. Je moet voldoen aan hoge eisen als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid.

 

Na deze opleiding kun je:

 • Een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente
 • Aan de slag met handvatten voor een optimale invulling van de regierol op veiligheid
 • Integraal samenwerken met veiligheidspartners binnen de Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis en het RIEC
 • Adviseren tijdens crisissituaties
 • Een veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
 • Beleid uitdragen en verdedigen richting partners, media en burgers

 

De opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid geeft je:

 • Handvatten voor een integraal veiligheidsplan voor jouw gemeente
 • Antwoorden op al je vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat je direct in je eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar je ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met medecursisten
 • Een certificaat van deelname

Speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma) managers, coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra)