Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
16/01/2025
Study Load:
32 hrs
Duration:
4 days
More information

Description:

Vertaal wettelijk gestelde eisen naar praktische werkwijze

Tijdens de opleiding QHSE manager leer je jouw rol als QHSE manager effectief in te zetten, zodat het QHSE beleid voldoet aan zowel de wettelijk gestelde eisen als de strategie van jouw organisatie. We geven je concrete handvatten, checklisten en tools. Na afloop van deze opleiding kun je eisen vertalen naar praktische werkwijzen en het beleid en managementsysteem hierop inrichten. Iedere module is opgebouwd uit kennisdeling en praktijkervaring.

 

Bevorder de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en het milieu in jouw organisatie!

Jouw organisatie is gebaat bij een veilige en gezonde werkplek voor werknemers waarbij de kwaliteit van het geleverde product/dienst/werk voorop staat, er wordt voldaan aan wet- en regelgeving en er tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de belasting van het milieu. Een sleutelrol ligt bij jou als QHSE manager, KAM coordinator of kwaliteitsmanager. 

 

Herken jij de volgende uitdagingen:

 • Ik moet het QHSE beleid van mijn organisatie vormgeven. Hoe geef ik hier invulling aan?
 • Hoe kan ik een geïntegreerd managementsysteem praktisch inrichten?
 • Hoe overtuig ik het management van een goed QHSE beleid?
 • Welke tools kan ik gebruiken om medewerkers te motiveren om veilig en verantwoord te werken?

Je krijgt de volgende QHSE manager tools:

 • Checklist compliance management
 • Checklist opstellen KPI’s voor QHSE Beleid
 • Handvatten voor het implementeren van nieuwe werkwijzen
 • Roadmap voor geintegreerd management systeem
 • Risk assessment analyse model
 • Stappenplan voor het opzetten en uitvoeren van audits
 • Incident analyse model

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Hoe je voldoet aan geldende wet- en regelgeving en andere eisen op het terrein van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en milieu
 • Hoe je deze (wettelijke) eisen vertaalt naar praktische werkwijzen
 • Organisatieprocessen en risicomanagement in te richten
 • Op welke manier je de kwaliteit van producten en diensten bevordert
 • Hoe je toezicht houdt op het naleven van wettelijke kaders en kwaliteitsnormen
 • Hoe je cultuurverandering creëert voor het QHSE beleid binnen jouw organisatie
 • QHSE beleid opstellen, bewaken en uitvoeren toegespitst op je eigen organisatie
 • Leren van incidenten en verbeterprocessen inrichten

Na deze opleiding kun je:

 • Effectief invulling geven aan jouw rol als QHSE manager
 • QHSE beleid opstellen, bewaken en uitvoeren toegespitst op je eigen organisatie
 • Omgaan met de COVID-19 maatregelen binnen jouw organisatie