Type:
Temporary employment
Location:
Den Haag
Education:
Bachelor (EQF 6)
Published:
23/11/2020
Status:
Open
Apply before:
04/01/2021
Hours p/wk:
37

Description:

Wat ga je doen?
Verzorgen van onderwijs:

 • verzorgen van het volledige leerproces van de handhavingsvakken;
 • verzorgen van het keuzedeel Closed Circuit Television (Cameratoezicht) en het ontwikkelen en verzorgen van het vak arrestantenzorg;
 • verzorgen van praktijkexamentraining;
 • bijdragen in het ontwikkelen en vernieuwen van het onderwijs n.a.v. ontwikkelingen in de branche;
 • acquireren van opdrachten in het werkveld;
 • aanpreekpunt en co├Ârdinatie BPV;
 • bijdragen aan de vernieuwing van het onderwijs;
 • afnemen en beoordelen van toetsen.

Uitvoeren van de studieloopbaanbegeleiding:

 • zorgdragen voor de begeleiding van studenten;
 • coachen en begeleiden van studenten bij de uitvoering van het leertraject;
 • zo nodig verwijzen van studenten naar de tweedelijns hulpverlening;
 • onderhouden van contacten met ouders/verzorgers/werkveld.

Leveren van een bijdrage aan de kwalificering:

 • beoordelen en waarderen van het portfolio/examendossier;
 • bewaken van het opleidingenportfolio;
 • communiceren van de resultaten aan de student.

Professionalisering:

 • bewaken van de eigen professionele ontwikkeling (wet BIO);
 • bijdragen aan de professionalisering.

Overige activiteiten:

 • deel uitmaken van een resultaatverantwoordelijk team;
 • verrichten van organisatorische activiteiten;
 • zorgdragen voor de administratieve verwerking van uiteenlopende onderwijs gerelateerde zaken;
 • deelname aan projecten en evenementen die in het weekend en of de avond kunnen plaats vinden.


Wat wij van je vragen

 • een tweedegraads bevoegdheid of een afgeronde relevante hbo opleiding en een Pedagogisch Didactische Getuigschrift; (of bereid zijn deze opleiding te volgen;)
 • minimaal drie jaar ervaring in de handhavingsbranche;
 • sterke ontwikkeling van digitale vaardigheden en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het team;
 • een goede netwerker, bouwen en onderhouden van relaties met (keten)partners
 • in staat zijn (of open staan) voor de inzet van technologie in het onderwijsleerproces;
 • theoretische kennis en praktijkkennis op het vakgebied van de opleiding;
 • recente onderwijservaring of trainingservaring;
 • affiniteit met de diverse doelgroep;
 • goede communicatieve vaardigheden;
 • kennis van didactische methoden en technieken en vaardigheid in het toepassen ervan;
 • vaardigheid in het coachen, motiveren en stimuleren van studenten.