Type:
Permanent employment
Location:
Leiden
Education:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Published:
23/12/2021
Status:
Open
Apply before:
17/01/2022
Hours p/wk:
40

Description:

Docent toegepaste psychologie voor het subteam sociale veiligheid

De functie

De kern van de functie docent is het met collega’s en andere deskundigen ontwikkelen, uitvoeren en organiseren van onderwijs. Daarnaast wordt als docent van jou verwacht dat je vertrouwd bent met het schakelen in diverse rollen (o.a. studieloopbaanbegeleider, werkgroep docent, projectbegeleiding). Het zorgen voor verbinding is de kern van de verschillende functies waarvoor Toegepaste Psychologie opleidt en dus ook voor de docenten die bij de opleiding werken. Onze docenten zijn creatieve, energieke ontwikkelaars en uitvoerders die samen met collega’s, studenten en het werkveld hun ideeën kunnen omzetten in goed onderwijs. Binnen de opleiding zijn vier subteams georganiseerd rondom de afstudeerrichtingen:

  • Arbeid en Organisatie
  • Sociale Veiligheid
  • Levensloop (o.a. onderwijs en zorg)
  • Sociale Innovatie.

Sociale veiligheid

We zoeken een collega die kennis heeft van Sociale Veiligheid en ook breed inzetbaar is in de jaren 1 en 2. Werken aan sociale veiligheid betekent het analyseren van maatschappelijke ontwikkelingen, bijdragen aan preventie en aanpak van veiligheidsvraagstukken en daarmee aan verbetering van de veiligheidsbeleving. In dit werkveld zijn professionals nodig die verbinding maken met degenen die zich onveilig voelen en met de mensen die de onveiligheid mede veroorzaken. Tevens kan de professional deze verbinding doorvoeren binnen organisaties, tussen ketenpartners en op beleidsniveau.

Om studenten Toegepaste Psychologie voor te bereiden op deze taak wordt binnen de minor “Werken in het veiligheidsdomein” aandacht besteed aan theorieën vanuit psychologie, criminologie en sociologie en methoden om een effectieve aanpak op de korte en lange termijn te ontwikkelen. Er wordt ook ingegaan op de (vaak complexe) ketensamenwerking in dit domein. Tenslotte is er expliciete aandacht voor kritische denkvaardigheden om de rol van professional te kunnen vervullen. 


Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie vormt het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit een belangrijke schakel tussen de opleiding en het werkveld. In samenwerking met organisaties uit het werkveld wordt gewerkt aan actuele praktijkproblemen, waarbij studenten en docenten toegepast onderzoek uitvoeren. 
Onderdelen van het curriculum die bij deze afstudeerrichting passen zijn de minor Werken in het veiligheidsdomein, Criminologie, Inleiding Sociale veiligheid, Ethiek en Interculturele communicatie.

 

Functie eisen en competencies

Je hebt een opleiding behaald in de psychologie of criminologie, op minimaal hbo-niveau. Daarnaast heb je ervaring in c.q. affiniteit met het (hoger beroeps) onderwijs en/of werken met groepen en in de beroepspraktijk.

 

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 13.000 studenten en 1.450 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid.

 

Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

 

De faculteit

Onder de faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie vallen de bacheloropleidingen SW, Toegepaste Psychologie (TP) en TP duaal voor politiemedewerkers. Daarnaast biedt de faculteit de masteropleiding Jeugdzorg en de post-hbo-opleiding Sociaal Psychiatrisch Ondersteuner aan. De opleidingen worden geleid door opleidingsmanagers, die ressorteren onder de directeur en samen met haar het  faculteitsmanagementteam vormen. Binnen dit team is er sprake van een portefeuilleverdeling.

 

De opleiding

De opleiding Toegepaste Psychologie leidt studenten op tot experts in het beoordelen, beïnvloeden en onderzoeken van gedrag van mensen. Studenten leren hoe zij kennis en vaardigheden in kunnen zetten, bijvoorbeeld als trainer, coach, adviseur of voorlichter. Na de opleiding kunnen zij in allerlei organisaties werken. Voorbeelden zijn HRM-afdelingen, werving en selectiebureaus, gemeenten, reclasseringsbureaus, justitiële jeugdinrichtingen, de opvoedpoli, onderwijsinstellingen. Binnen de opleiding zijn ongeveer zestig medewerkers (docenten, onderwijsassistenten en ondersteuners) werkzaam. De opleiding heeft goede relaties met het werkveld in de regio Leiden. De opleiding viert dit studiejaar haar vijftienjarig jubileum. 

 

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract aangeboden. Afhankelijk van ervaring en opleiding is het salaris minimaal € 2.845,48 en maximaal € 4.307,66 (schaal 10) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband van 36 uur per week. Het arbeidspatroon is gebaseerd op een 40-urige werkweek; de vakanties vallen samen met de door Hogeschool Leiden vastgestelde periodes. Voorziene datum indiensttreding is half januari 2022.