Hogeschool Leiden als werkgever

Wij zijn een hogeschool en met ons hoger beroepsonderwijs dagen wij onze studenten uit het beste uit zichzelf te halen en zich maximaal te ontplooien. Studenten komen om van en met ons, en van en met elkaar te leren. Onze opdracht is en blijft het opleiden van professionals voor de toekomst, die beschikken over lerend, ondernemend en innovatief vermogen. Dat doen we in samenwerking en verbonden met de beroepspraktijk. Naast kwalificatie zijn persoonsvorming en socialisatie essentiële elementen van de opleiding van deze professionals. Als hogeschool vervullen we een voorbeeldrol richting onze studenten en richting de samenleving. Hogeschool Leiden hecht belang aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en neemt concrete initiatieven om dit in te vullen.

 

Structuur en flexibiliteit

We kennen de student en de student kent ons. We stimuleren studenten actief om voltijds te studeren. De student op zijn/haar beurt verplicht zich ertoe echt te studeren. Wederkerigheid  tussen hogeschool en student is het uitgangspunt. We bieden structuur waar dat nodig is en flexibiliteit en ruimte voor eigen keuzes waar dat kan en stimuleren studenten in de loop van hun studie steeds meer de regie te nemen over hun leerproces. 

 

Verbinding beroepspraktijk

Onze (nieuwe) docenten hebben een sterke binding met de beroepspraktijk. Bij voorkeur kom je uit de beroepspraktijk en onderhoud je op verschillende manieren contacten met het werkveld. Het is ook mogelijk dat je naast je baan bij de hogeschool, ook nog gedeeltelijk werkzaam bent in de praktijk. Deze praktijkervaring koppel je aan didactische en pedagogische kwaliteiten, gecombineerd met beroepscompetenties en kwaliteiten om prettig, efficiënt, effectief en resultaatgericht samen te werken. Daardoor draag je bij aan het studiesucces van onze studenten. 

 

Leergemeenschap

We hebben de afgelopen jaren actief geïnvesteerd in professionalisering en het leren van en met elkaar. Daarmee is een basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van een sterke kwaliteitscultuur en de ontwikkeling van Hogeschool Leiden als lerende organisatie. Van onze docenten en medewerkers vragen we dat ze zich permanent ontwikkelen, zowel wat betreft de inhoud van het vakgebied en actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk als wat betreft de wijze waarop die inhoud kan worden (aan)geleerd. We bieden tijd en ruimte voor blijven(d) leren.

 

Meer weten?

Lees meer over ons in het instellingsplan (pdf, 4.20 MB), de onderwijsvisie, de  arbeidsvoorwaarden en bekijk voorbeelden van wat wij doen aan talentontwikkeling op ons YouTube kanaal.