Type:
Permanent employment
Location:
Leiden
Education:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Published:
01/12/2021
Status:
Open
Apply before:
22/12/2021
Hours p/wk:
32

Description:

Wij zoeken een breed georiënteerde, ervaren en gedreven onderwijskundige die zowel docenten(-teams) als management ondersteunt en verbindt en samenwerkt met de onderwijskundige informatica, de kwaliteitscoördinator, de e-learning designer en de ICT-adviseur.

 

De onderwijskundige valt (hiërarchisch) onder een van de onderwijsmanagers.

 

Werkzaamheden

De onderwijskundige:

 • ontwikkelt met collega’s van de opleidingen onderwijskundig beleid op diverse gebieden (denk aan toetsing, keuzeonderwijs, studiesucces, docentprofessionalisering en blended learning);
 • adviseert (gevraagd en ongevraagd) op onderwijskundige vraagstukken, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar nieuwe ontwikkelingen en houdt daartoe nieuwe ontwikkelingen en vakliteratuur bij;
 • kent de wensen van het management en onderbouwt, ondersteunt en implementeert vernieuwingen;
 • kent het hogeschoolbeleid en vertaalt dit naar opleidingsbeleid en onderwijsontwikkeling;
 • participeert in hogeschoolbrede werkgroepen en koppelt uitkomsten uit bijeenkomsten terug aan het management;
 • geeft samen met docenten vorm aan onderwijsprogramma’s en toetsen en stelt deze indien nodig bij en betrekt daarbij waar nodig principes van instructional design;
 • geeft (vorm aan) trainingen aan docenten, zo nodig i.s.m. externe partijen;
 • adviseert bij het opzetten van onderwijs voor intern en extern m.b.t. leven lang ontwikkelen en flexibiliseren.
 • avondonderwijs en contractonderwijs kunnen in de taken worden opgenomen.

 

Functie-eisen

Wij hopen dat je reageert op de vacature als je je herkent in het onderstaande.

 • Je bent in het bezit van een passende wo-/hbo-master, bij voorkeur op het gebied van onderwijs- of opleidingskunde.
 • Je hebt ervaring met opleiding overstijgend werken.
 • Je hebt (les)ervaring in het onderwijs (affiniteit met ICT/Life Science en/of wil je verdiepen in deze materie).
 • Je kunt collega's helpen bij hun ontwikkeling en hen (vanuit onderwijskundig perspectief) adviseren bij blended learning.
 • Je bent een stevige gesprekspartner/kartrekker voor docenten bij curriculumontwikkeling.
 • Je maakt onderwijsbeleid door je te verdiepen in de werkwijze van de opleidingen en dit samen te vertalen in concrete handvatten voor docenten.
 • Je bent creatief en innovatief: je kan ideeën omzetten naar de praktijk en weet slimme oplossingen te genereren.
 • Je werkt plan- en projectmatig en kunt goed omgaan met tijdsdruk en deadlines.

 

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 13.000 studenten en 1.450 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid.

 

Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

 

Faculteit Science en Technology

De opleidingen van de faculteit Science & Technology (S&T) worden verzorgd door de afdelingen Applied Sciences, Informatica, en het Middelbaar Laboratorium Onderwijs. De faculteit kent 4 bachelor opleidingen, Chemie, Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek, Informatica en Bio-informatica. Daarnaast is er de duale opleiding Forensisch ICT en is de Master Forensisch ICT in oprichting en ontwikkeling.

 

De na- en bijscholing wordt verzorgd door het Centrum Bioscience en Diagnostiek (CBD). In het kader van onderzoek is het Leiden Center of Applied Bio-sciences (LCAB) verbonden aan de faculteit.

De faculteit S&T telt circa 250 medewerkers.

 

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal  € 3.658,64 en € 5.026,85 maximaal (schaal 11) bij een fulltime dienstverband, conform cao-hbo.

 

Daarnaast is er een gunstige pensioenregeling via het ABP, en is er de mogelijkheid tot flexibel

werken. Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden binnen de hogeschool, en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de CAO-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3 % en is de hogeschool dicht bij station Leiden gelegen.

 

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met, Jurjen van der Meij, onderwijsmanager, via telefoonnummer: 06-48133976, of per e-mail:meij.vd.ju@hsleiden.nl 

U kunt uw sollicitatie, inclusief curriculum vitae tot 22 december 2021 a.s., mailen naar: werving-selectie@hsleiden.nl