Type:
Permanent employment
Location:
Den Haag
Education:
Master (EQF 7)
Published:
23/05/2023
Status:
Open
Apply before:
06/06/2023
Hours p/wk:
38

Description:

Hoe zien de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de toekomst eruit? Hoe maken we dat toekomstperspectief concreet? Welke projecten zetten we hiervoor in gang? Hoe richten we deze in en zorgen we voor samenhang? Belangrijke vragen voor het CIO-team van de MIVD. Vanuit het hoofdkwartier in Den Haag neem jij de organisatie bij de hand in de digitale transformatie, veelal in nauwe samenwerking met de AIVD.

 

Functie­omschrijving

 

Dit maakt jouw baan uniek
Jij staat in het hart van de transitie van een organisatie die ertoe doet. De MIVD verwerft wereldwijd inlichtingen om dreigingen voor de nationale veiligheid te achterhalen en de internationale rechtsorde te ondersteunen. De ontwikkeling en gebruik van moderne data- en IV-voorzieningen zijn cruciaal om deze rol te (blijven) vervullen. De MIVD werkt nauw samen met de krijgsmachtonderdelen. Enerzijds om de inlichtingenproducten op een eigentijdse manier bij de afnemers te krijgen. Anderzijds om verworven data door de krijgsmachtonderdelen onderdeel te maken van het inlichtingenproces.

In het verwerven, verwerken en analyseren van de data werkt de MIVD steeds nauwer samen met de AIVD. Dit vertaalt zich naar samenwerking op het gebied van IT-infrastructuur, applicaties, informatiemanagement en dataplatformen. Big data, artificial intelligence en de nieuwste software spelen hierin een steeds grotere rol. Daarom zijn we volop aan het innoveren en breidt ons projectenportfolio uit. Dit alles in een omgeving waarin security en compliance op uitmuntend niveau moeten zijn.

Jij zorgt dat het CIO-team met behulp van richting, samenhang en kaders de business- en ICT-transformatieprojecten optimaal begeleidt. Je bent de verbindende schakel tussen disciplines als portfoliomanagement, enterprise-architectuur, data governance, sourcing, de besturing van agile IV-voortbrenging en IV-advies. Als CIO-team de juiste boodschap, op het juiste moment in de juiste vorm, dat is waar jij voor staat. Spelen er verschillende belangen? Jij weet de brug te slaan en met gebruikmaking van eenieders expertise tot de beste oplossing te komen.

Een aantal concrete werkzaamheden:

 • Je geeft leiding aan het CIO-team en medewerkers door het effectief leiden en plannen van inzet van mensen en middelen met nauwgezette voortgangsbewaking. Je ondersteunt medewerkers, organiseert werkoverleg en zorgt voor goede interne communicatie.
 • Je adviseert hoofd Data & IV/CIO over de (door)ontwikkeling van de Data & IV-organisatie en de rol van het CIO-team daarbinnen
 • Je borgt de kwaliteit en kwantiteit van data- en IV-/ICT-processen door strategisch beleid vorm te geven, doelstellingen te realiseren, ontwikkelingen de analyseren, innovaties en verbetermogelijkheden te agenderen en operationaliseren.
 • Je stemt inhoudelijk en procesmatig af met de interne en externe omgeving, zoals de afdeling Inlichtingen, de Joint Sigint Cyber Unit en het Compliance Office.
 • Je draagt bij aan organisatieontwikkeling en strategie en adviseert over complexe projecten en programma's.
 • Je organiseert en coördineert de uitvoering van evaluaties en toezichtsactiviteiten.
 • Je vertegenwoordigt (de CIO van) de MIVD binnen en buiten Defensie.

Hoe mooi is het dat jij voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van Nederland dagdagelijks bezig bent met de verbeteringen die nodig zijn? Met jouw energie, verbindende kwaliteiten en vakinhoudelijke kennis en laat je een frisse wind waaien en jaag je niet alleen de vernieuwing maar ook het veranderproces zelf aan. Jij zoekt de samenwerking op en wisselt je kennis uit met diverse interne en externe partijen. Zo heb je veel contact met de AIVD, andere onderdelen van Defensie, marktpartijen en onze partnerdiensten, en bouw je een interessant en relevant netwerk op.

 

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en bij voorkeur een diploma in de richting van bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskunde of bedrijfskundige informatica.
 • Je hebt minimaal tien jaar relevante werkervaring, bij voorkeur zowel binnen de overheid als in een commerciële omgeving.
 • Je hebt ervaring in organisaties waarbinnen informatievoorziening, big data, data compliance en/of security een belangrijke rol spelen.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in het leidinggeven aan professionals.
 • Je weet wat er speelt in de organisatie, voelt de verschillende belangen goed aan en weet daar op de juiste manier op te reageren.
 • Je hebt brede kennis van het werkveld van de CIO zoals IV-strategie, IV-governance, architectuur, IV-voortbrenging, datascience en de ontwikkelingen op deze gebieden.
 • Je werkt gestructureerd en analytisch, bent conceptueel sterk en tegelijkertijd resultaatgericht en praktisch ingesteld.
 • Je kunt goed tegen continue verandering, bent creatief, schakelt snel en denkt in oplossingen.
 • Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in de bredere context van data en IV.
 • Je bent integer en kunt omgaan met de gevoelige informatie die je onder ogen krijgt.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.907 – Max. €7.769 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 24 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen, een thuiswerkvergoeding en een vergoeding woon-werkverkeer.

 

Bijzonderheden

 • We vragen je om niet met anderen te spreken over je sollicitatie bij de MIVD. Het kan je sollicitatie en eventuele loopbaan bij de MIVD schaden en je veiligheid in gevaar brengen.
 • Een veiligheidsonderzoek op niveau A+, eventueel een psychologisch onderzoek, het opvragen van referenties en online screening zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor een functie bij de MIVD moet je de Nederlandse nationaliteit hebben en (in principe) de afgelopen tien jaar in Nederland hebben gewoond. Ook je eventuele partner en andere mensen in je omgeving worden mogelijk gescreend.
 • Houd er rekening mee dat de selectieprocedure, inclusief het veiligheidsonderzoek, ongeveer vijf maanden in beslag kan nemen.
 • De sollicitatiegesprekken zullen onder voorbehoud plaatsvinden op 20 juni 2023 in Den Haag.
 • Jouw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft.