Type:
Permanent employment
Location:
Driebergen-Rijsenburg
Education:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Published:
08/09/2023
Status:
Open
Apply before:
20/09/2023
Hours p/wk:
36

Description:

In aanloop naar de vorming van de twee nieuwe Landelijke Eenheden zoekt de Landelijke Eenheid een hoofd control. Een stevige strategisch adviseur voor de politieleiding, die op inspirerende wijze richting en sturing geeft aan circa 5 tot (in de toekomst) 10 controllers. Die kennis heeft van het control vak, deze kennis wil inzetten om control in de nieuwe eenheden goed op te zetten en daarbij in staat is in verbinding te blijven met de afdeling. Herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan snel!

 

Waar ga je werken?

De Landelijke Eenheid is het onderdeel van de politie dat specialistische ondersteuning biedt aan de regionale eenheden. Per 2024 wordt dit onderdeel gesplitst in twee nieuwe Landelijke Eenheden; de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) en de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO). Het is de ambitie om twee nieuwe, slagvaardige, weerbare en toekomstbestendige landelijke eenheden te bouwen, die nadrukkelijker dan voorheen, de rol krijgen om relevante (inter-)nationale publieke en private partners bijeen te brengen om initiatieven te verbinden, te versterken en op te schalen. Kortom, twee landelijke eenheden die zorgen dat nauwer en slimmer wordt samengewerkt op inhoud en resultaat.

 

Je bent verantwoordelijk voor de sturing van Team Control en daarnaast lever je met jouw strategische adviezen een belangrijke bijdrage aan de besluitvorming binnen de Landelijke Eenheid. Het is een veelzijdige en afwisselende functie met een strategisch karakter en daarnaast een vernieuwingsopgave. Als hoofd control bouw je verder aan de nieuw te vormen afdeling en haar positionering binnen de eenheid en binnen het korps. Samen met je medewerkers weet jij de komende jaren een kwalitatief hoogwaardige control- en auditfunctie neer te zetten. Daarbij heb je oog voor de ontwikkeling van medewerkers en zorg je voor een plezierige, uitdagende en inclusieve werkomgeving, waarin mensen worden gezien, gewaardeerd en uitgedaagd en waar de kracht van het verschil wordt benut.

Als eenheidscontroller van de Landelijke Eenheid schakel je op verschillende niveaus. Zo ben je onderdeel van het MT staf van de Landelijke Eenheid en onderhoud je nauw contact met de Afdeling Concerncontrol van de politie in Den Haag. Je stemt in landelijke overleggen regelmatig af met de eenheidscontrollers van de regionale eenheden en het Politiedienstencentrum. Daarnaast ben je een coach voor de collega's van het Team Control in hun contact en samenwerking met de sectorhoofden, de portefeuillehouders en de eenheidsleiding. De komende tijd zal je volop bezig zijn met het opnieuw opzetten van de managementinformatie van de nieuwe eenheid, waarbij veel verschillende data (financieel, beheersmatig en operationele data over politie prestaties) moeten worden gecombineerd tot zinvolle sturingsinformatie voor het management.

Jouw werkzaamheden op een rij zijn het:

 • coördineren, coachen en versterken van de taken en verantwoordelijkheden van de controllers voor de nieuwe eenheid;
 • regisseren van planning-en-control cyclus op proces en inhoud;
 • bij elkaar brengen, analyseren en daarover rapporteren van financiële data, beheersgegevens en prestaties van de operatie;
 • voorbereiden en begeleiden van management- en voortgangsgesprekken;
 • initiëren van zowel op korps-, eenheid- als stafniveau relevante netwerken;
 • inzetten van jouw kennis en kunde bij complexe en bestuurlijke zaken op control gebied;
 • deelnemen aan het Landelijk Overleg Control en verschillende overleggen binnen de staf.

Waar ga je werken?

Je gaat werken bij de Landelijke Eenheid in Driebergen. Op 1 januari 2024 zal de Landelijke Eenheid gesplitst worden in de Landelijke Eenheid LO en de Landelijke Eenheid LX. Vanaf deze datum zal de staforganisatie, waar je deel van uitmaakt, beiden eenheden gaan ondersteunen. De gehele staforganisatie wordt onder de eenheid LX ondergebracht per 1 januari 2024. Vanaf 1 januari 2024 start tegelijkertijd het kwartiermaken zodat twee nieuwe staven per 1 juli 2024 zelfstandig onder beiden eenheden ingericht zullen zijn. LX draagt op meerdere manieren bij aan politiewerk in heel Nederland en daarbuiten: met expertise, met handhaving en opsporing op de infrastructuur, met bewaken en beveiligen, met nationale informatievoorziening en met landelijke operationele coördinatie. Deze eenheid levert (specialistische) kennis, kunde en materieel aan het hele korps. LO richt zich op de opsporing van vormen van zware georganiseerde criminaliteit - die veelal ondermijnend en internationaal is -, terrorisme en cybercrime. Onder LO vallen de landelijke recherchetaken, inclusief intelligence en speciale interventies.

 

Het huidige hoofd control en jij worden per 1 januari gekoppeld aan de nieuwe eenheidsleidingen. Samen geven jullie sturing aan de bestaande afdeling en bouw je aan de nieuwe afdelingen. De toekomstige afdelingen zullen bestaan uit tussen de 5 en (in de toekomst) 10 controllers. De controllers zijn gekoppeld aan leden van het management van de eenheid, maar werken ook gezamenlijk aan goede managementinformatie en advies. De kaders van control binnen de nieuwe eenheden zijn nog niet vastgesteld (er is bijvoorbeeld nog geen control framework), dus je werkt in een omgeving waar de structuur nog moet worden opgebouwd.

 

Je maakt deel uit van het managementteam van de staf. Een staf bestaat uit vijf afdelingen, waar Control er één van is. De andere afdelingen zijn Bestuurszaken, Communicatie, Politieprofessie en Veiligheid, Integriteit en Klachten.

 

Wie ben jij?

Jij bent proactief, flexibel en resultaatgericht. Met je energieke en verbindende persoonlijkheid weet je te bouwen, te vernieuwen en te verbinden. Je bent je bewust van de complexe omgeving waarin de politie acteert. Je voelt de belangen binnen de politie goed aan, bent sterk in (inter)nationaal netwerken en weet hoe je professionals in je team stimuleert om gezamenlijk te ontwikkelen. Natuurlijk ben je integer en betrouwbaar. Je straalt vertrouwen uit. Daarnaast ben je in staat om complexe zaken te analyseren, de essentie eruit te halen en in heldere adviezen te verwoorden.

In je rol ben je verbonden met de omgeving vanuit de vraag welk (politie)werk nodig is, nu en voor de toekomst, verbind je op een zingevende manier mensen aan resultaten en faciliteer je de professionals en het team, zodat iedere medewerker zich gehoord en gezien voelt in het werk dat zij doen, in wie zij zijn als persoon en in hun ontwikkeling. Je bent reflectief naar jezelf, je verantwoordt je keuzes, je zorgt voor complementariteit in je team(s) en werkt actief aan een inclusieve en lerende cultuur. Jouw aansturing is inspirerend en verandergericht. Daarbij horen ook eigenschappen als oog voor de mens achter de medewerker, het gericht zijn op interne en externe samenwerking en het begrenzen van ongepast gedrag, onderkennen van dubbelzinnigheid en omgaan met tegenspraak.

Verder beschik je over:

 • een wo-diploma en een specialistische opleiding, zoals finance and control of bedrijfskunde;
 • ervaring met audits;
 • minimaal 5 jaar ervaring met coördineren/aansturen, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • kennis en ervaring in het vakgebied van control en auditing;
 • bij voorkeur ervaring met het werken met verschillende soorten data-bestanden in een control omgeving;
 • bij voorkeur kennis van of affiniteit met het politiewerk.

Wat wij bieden

De standplaats is Driebergen. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

 

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.897,- en maximaal € 6.853,- (schaal 13 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist E.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek en een referentenonderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Er zullen meerdere gesprekken worden gevoerd in de procedure. 
 • Het proces van selectie, screening en aanstelling duurt bij de politie langer dan in het bedrijfsleven. Reken op een doorlooptijd van meerdere maanden.  De start op deze functie zal mogelijk niet eerder zijn dan in het eerste kwartaal van 2024.
 • Het eindrapport van Commissie Schneiders geeft aanleiding voor veranderingen binnen de Landelijke Eenheid. We adviseren kandidaten om zich te verdiepen in zowel het rapport als actuele ontwikkelingen.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.