Keywords:
information management
Type:
Permanent employment
Location:
Utrecht
Education:
Bachelor (EQF 6)
Published:
07/03/2022
Status:
Open
Apply before:
23/03/2022
Hours p/wk:
36

Description:

Wat ga je doen?

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Informatiemanager IT bij BOO IT!

Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland? Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast circa 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie.

 

Wat ga je doen?
Samen met beleidsmakers, operationele commando’s en IT-specialisten breng jij de IT-behoeftes in kaart en vertaalt deze naar uitvoerbare opdrachten. Uitgezet in de tijd geven deze inhoud aan de roadmaps van BOO. De roadmap van jouw aandachtsgebied draag jij uit naar zowel gebruikers en bestuurders als IT-specialisten. Daarbij komen onderwerpen aan bod als Applicatie Portfolio Management, Applicatie Lifecycle Management, Applicatie Hosting, Digitaal Samenwerken, Enterprise Content Management en Applicatie Rationalisatie. Deze onderwerpen spelen zowel in de statische kantooromgeving als in de operationele en expeditionaire omgeving van Defensie.

Kortom, je bent als Informatiemanager voor ons dé trekker op een aandachtsgebied van BOO die op het snijvlak van de business en IT meewerkt aan geavanceerde oplossingen.

 

Waar ga je werken?
Jouw standaard werklocatie is op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Collega’s werken op verschillende locaties, waardoor reizen mogelijk een onderdeel uitmaakt van jouw functie.

 

Wie zoeken we

Wat vragen we?
Een leuke collega die ons team wil versterken. Die past binnen het team, goed kan samenwerken en bekend is met het Agile gedachtegoed. Maar vooral een Informatiemanager IT die weet waar hij het over heeft.

Opleidingseisen:
HBO-opleiding, in de richting informatiekunde, informatica of bedrijfskunde;
WO werk- en denkniveau, welke relevant is voor het werkveld/kennisgebied of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring, zo nodig toetsbaar op basis van een capaciteitentest/niveaubepaling.

Ervaringseisen:

 • Je hebt aantoonbaar werkervaring in het vakgebied van informatievoorziening;
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Met jouw sociale- en advies-vaardigheden heb je een aantoonbare trackrecord waarbij jij als verbinder op tactisch/strategisch niveau de business en IT bij elkaar weet te brengen, complexe zaken eenvoudig in beeld brengt, structuur aanbrengt en veranderingen teweeg kunt brengen;
 • Je bent in staat bijeenkomsten met betrokken beleidsmakers, gebruikers en IT-specialisten te leiden en te sturen;
 • Je weet opdrachtgeverschap aan IT-projecten en Werken Onder Architectuur te formuleren en beleidsadviezen uit te dragen;
 • Je hebt gedegen ervaring in het opstellen van Project Start documenten/ Projectbrieven/ Projectvoorstellen.

Ervaringswensen (kan ook on the job geleerd worden):

Je hebt kennis van en ervaring met een van de vakgebieden:

 • Business IT & Management, Business IT & Architectuur, Technische of Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfskunde of Bestuurskunde;
 • Jouw eerdere werkzaamheden hebben bij voorkeur aantoonbaar raakvlakken met de werkzaamheden van een Business Architect e/o een Business Analist e/o een Business Informatie Manager;
 • Kennis van een of meerdere aandachtsgebieden van BOO IT.

Competenties:

 • Analyseren;
 • Beïnvloeden;
 • Communicatie;
 • Flexibel;
 • Initiatief;
 • Netwerken;
 • Organisatiegericht;
 • Plannen en Organiseren;
 • Samenwerken.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 11
Minimum salaris: €3.750 bruto per maand
Maximum salaris: €5.100 bruto per maand
Contractduur: 2 jaar met uitzicht op een vast dienstverband
Minimum aantal uren per week: 36
Maximum aantal uren per week: 38
Plaats: Utrecht, Utrecht

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP-ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een ov-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

 

De organisatie Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

 

De afdeling Defensie Materieel Organisatie / Joint IV Commando / afdeling Besturen & Overige Ondersteuning

Defensie Materieel Organisatie (DMO)

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Joint IV Commando (JIVC) / afdeling Besturen & Overige Ondersteuning (BOO)

Binnen het JIVC bestaat de afdeling Besturen & Overige Ondersteuning (BOO) en deze is samen met de andere afdelingen functionele en operationele IT dé defensieleverancier van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de krijgsmacht in het betreffende domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen, trainers en simulatoren. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De aandachtsgebieden van de afdeling BOO IT zijn:

 • Besturen
 • Beveiliging
 • Veiligheid
 • Facilitair
 • Milieu en ruimtelijke ordening
 • Vastgoed
 • Documentaire informatievoorziening
 • Communicatie
 • GEO/GIS

Als Informatiemanager BOO IT ben je met name betrokken bij het voortraject van IT-projecten met betrekking tot de bovenstaande aandachtsgebieden.

 

Bijzonderheden

 • Jouw cv en motivatiebrief dienen uiterlijk 22-3-2022 bij ons binnen te zijn.
 • Selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden in week 13. Mochten hier wijzigingen in optreden in verband met COVID-19, dan kijken we welke alternatieven mogelijk zijn. Wellicht vinden de gesprekken plaats via digitale communicatie (MS-teams).
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur. Als eerste zal de interne selectieronde gehouden worden.
 • Aantal uren per week 38, aan te passen naar 36 of 40 voor een voltijd functie.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.
 • Je hebt een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden. Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers.
 • Defensie is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, Verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie! Voor vragen kun je je wenden tot dhr. R. Vossestein (Recruitment Adviseur) e-mail: rj.vossestein@mindef.nl