Type:
Permanent employment
Location:
Amsterdam
Education:
Associate degree (EQF 5)
Published:
22/07/2021
Status:
Open
Apply before:
02/08/2021
Hours p/wk:
36

Description:

Heb jij het lef om te doen wat nodig is om forensische doelgroepen te motiveren het rechte pad te kiezen en te begeleiden naar passend werk of opleiding? Hier willen wij voor zorgen door:

 • Het begeleiden van klanten met complexe problematieken op het gebied van veiligheid, zorg, werk, opleiding en huisvesting;
 • Het leveren van een bijdrage aan een leefbaar en veilig Amsterdam door kwetsbare Amsterdammers een perspectief te bieden en zo een halt toe te roepen aan recidive, overlast en crisissituaties;
 • Werken in een divers team met hardwerkende collega’s die zich met passie inzetten voor de doelstellingen en de doelgroepen van de afdeling Werk & Veiligheid van de gemeente Amsterdam.

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

Als klantmanager van de afdeling Werk & Veiligheid heb je een begeleidende rol richting de klanten met complexe problematieken en een adviserende rol ten behoeve van jouw collega-klantmanagers en netwerkpartners. Je adviseert inhoudelijk m.b.t. begeleidingsplannen van klanten waarbij sprake is van meervoudige problematiek en je bent aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen.  Je maakt continu een inschatting van de veiligheidsrisico’s door met ketenpartners te overleggen en adviseert ketenpartners over de mogelijkheden van een klant op het gebied van werk, opleiding en financiële stabiliteit.  Bij de persoonsgerichte aanpakken binnen de gemeente werk je daarin samen met een regisseur van die aanpak.

We zoeken 1 klantmanager voor het Team Frontoffice Detentie en Terugkeer en 1 klantmanager die zowel voor team Frontoffice als voor het Interventieteam ingezet kan worden (al dan niet gecombineerd).

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Het verrichten van intakegesprekken voor de aanvraag van levensonderhoud;
 • Het informeren van klanten over wet en regelgeving, verzamelen van noodzakelijk informatie die nodig is voor het bepalen van rechtmatigheid van de uitkering;
 • Het opstellen van een plan van aanpak met betrekking tot meerdere leefgebieden zoals inkomen, scholing, schulden, onderdak en dagbesteding; bijdragen aan het formuleren van hulpvragen op deze leefgebieden en waar nodig extra begeleiding inzetten;
 • Integraal samenwerken, waarbij er continu overleg en afstemming plaats vindt met ketenpartners in casussen;
 • Zorgen voor begeleiding en bemiddeling van de klant naar werk en/of school;
 • Opzoeken van (toekomstige) klanten in detentie;
 • Het geven van voorlichtingen, bijvoorbeeld in de verschillende gevangenissen aan onze doelgroep en aan onze ketenpartners;
 • Samenwerken met leerplicht bij voortijdige schoolverlaters (VSV/RMC

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

De afdeling Werk en Veiligheid is onderdeel van WPI van de gemeente Amsterdam. Wij begeleiden doelgroepen met problematiek op het snijvlak veiligheid en zorg naar werk en bij financiële stabiliteit.  De afdeling maakt onderdeel uit van diverse stedelijke aanpakken gericht op problematiek rondom overlast en veiligheid en werkt integraal samen met diverse netwerkpartners. Amsterdammers in de integrale stedelijke aanpakken waaraan Werk en Veiligheid een bijdrage levert, zijn onder meer: Top 600, Top400, Aanpak Radicalisering, Treiteraanpak, Overlastgevende Multiprobleemgezinnen, (ex-)gedetineerden. De afdeling heeft naast een uitvoerende rol een adviserende functie binnen WPI en de keten ten aanzien van problematiek op het snijvlak veiligheid en zorg en complexe problematiek en werkt vanuit multidisciplinaire teams.

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie Klantmanager Werk & Veiligheid  zien we ook graag:

 • hbo werk- en denkniveau;
 • kennis van psychiatrische en psychosociale problematiek;
 • kennis van het strafproces, detentie en reclassering proces en  forensisch netwerk;
 • kennis van Sociale kaart van Amsterdam en omgeving;
 • kennis/affiniteit van de Participatiewet;
 • kennis van culturen en uiteenlopende (multi)problematiek;
 • een stevige persoonlijkheid;
 • stressbestendigheid en resultaatgerichtheid;
 • risicobereidheid en initiatief;
 • samenwerken en verantwoordelijkheid;

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als Klantmanager Werk & Veiligheid kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € 2.756,- en € 4.048,- (schaal 9) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar (met – bij goed functioneren en afhankelijk van beschikbare formatie - de mogelijkheid op een verlenging; waarna er doorgroeimogelijkheden zijn naar schaal 10);
 • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt;
 • flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een mobiele telefoon.