Keywords:
Security, ICT, fraude, Software Developer, research
Type:
Temporary employment
Location:
Den Haag
Education:
Bachelor (EQF 6)
Published:
19/11/2019
Status:
Open
Apply before:
22/11/2019
Hours p/wk:
32

Description:

Introductie

Andrupos is opgericht in 2016. Het doel van Andrupos is marktleider te worden op het gebied van het aanbieden van een web based geautomatiseerd (waarde)document identificatie syteem. Met de Andrupos systeem kan onderzoek worden gedaan naar de druk- of printtechniek van waardedocumenten zoals bankbiljetten, paspoorten en geboorte- en trouw certificaten. Het Andrupos systeem is in staat verschillende printtechnieken zoals litho offset, inkjet, liquid toner, dry toner en andere digitale printtechnieken te onderscheiden. Uiteindelijk is het doel deze documenen te herleiden naar hun bron (printer merk en model). Met het opzetten van een centrale database met referentiedocumenten en informatie over printtechnieken en printers worden alle waardedocumenten geclassificeerd om zo bij te dragen aan betere Document en Identiteitsfraude- en criminaliteitsbestrijding.

Introduction

ANDRUPOS is founded in 2016. We are aiming to become the leading edge web-based automated document examination system capable of authenticating printing techniques, and even identify printers by manufacturer and model as well as paper sources. Our solution can identify different printing technologies such as offset printing, inkjet printing, toner printing and other digital printing technologies. One of the most innovative features is the ability to link forged or counterfeit documents to a specific printer (manufacturer and model), in order to gather forensic proof. In this way organized crime can be easily traced.

It is built on research projects and studies, in which the feasibility and the relevant technologies in ICT, software and analysis technologies have been validated and tested with pilot users.

ANDRUPOS is a game changer in document fraud detection such as ID documents, MRTD’s, ID cards, banknotes, breeder and source documents, stamps, tickets, contracts, invoices, financial documents, threatening letters, brand protection and many more.

For the first time an automatic reliable inspection solution offers quick and confident reports on possible document- and ID fraud, or counterfeited banknotes.

Functieomschrijving 

Ben je creatieve Python-softwareontwikkelaar en droom je van een bedrijf waar je software kunt ontwikkelen in een inspirerende omgeving, dan horen we graag van je!

We zijn op zoek naar een ambitieuze en enthousiaste softwareontwikkelaar die zijn of haar vaardigheden verder wil ontwikkelen binnen ons bedrijf. Je werkt voornamelijk op ons kantoor in Den Haag, maar ook thuiswerken en korte bezoeken aan onze klanten in het buitenland zijn onderdeel van je werk.

Als junior / medior Python-ontwikkelaar draag je actief bij aan het ontwerp, de ontwikkeling, het onderhoud en de ondersteuning van onze bestaande en volgende generatie producten en diensten. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van webapplicaties voor onze oplossingen, het maken en beheren van databases, het instellen van printer- en scannerapparaten en andere hardwarecomponenten die we gebruiken bij onze diensten.

Job description

If you are a creative Python software developer and you dream of a company where you can develop software in an inspiring environment, then we want to hear from you!

We are looking for an ambitious and enthusiastic software developer who would like to further develop his or her skills. You will work mainly in our The Hague office, but also working from home and short-term visits to our customers abroad will be part of your job.

As a junior/medior Python developer you will actively contribute in the design, development, maintenance and support of our existing and next generation products and services. You will be responsible for developing web applications for our solutions, creating and managing databases, setting-up printer and scanner devices and other hardware components.

Werkzaamheden voor Python Software Developer voor geautomatiseerd forensisch documentonderzoek

Experimenteell: afdrukken en scannen van verschillende documenten - bankbiljetten, paspoorten en ID, brondocumenten - voor forensische analyse, ontwikkelen template- en referentie beelden voor de documentdatabases, werken met moderne forensische scanapparaten met hoge resolutie

Technische documentatie: beschrijving van procedures, creatie van use cases en handleidingen

GUI-ontwerp: maak, optimaliseer en test een grafische gebruikersinterface voor het werken met forensische analysehulpmiddelen

Communicatie en organisatie: plannen en uitvoeren van demonstraties of installatie’s op de locatie van de klant

Type of work: Python Software Developer for automated forensic document examination

Experimental part: printing and scanning of different documents – banknotes, passports & ID, source documents – for forensic analysis, development of printed document template- and referencedatabases, work with modern high-resolution forensic scanning devices

Technical documentation: description of procedures, creation of use cases and manuals

GUI design: create, optimize and test a Graphical User Interface for work with forensic analysis tools

Communication and organization: planning and carrying out demonstrations or installations at the customer’s site

Vaardigheden voor de functie

*
Kennis van Python (3)

 • Ervaring met het Django Framework
 • Bekendheid met de volgende technologieën en methoden: Linux, REST, PostgreSQL, QA-testen, Docker, SANE, Twain, Intel NUC
 • Basiskennis over afdruk- en scanapparaten, beeldverwerking, machine learning en netwerken
 • Je houdt ervan dingen uit te leggen, discussies te voeren en kennis te delen
 • Goede communicatie vaardigheden
 • Creatieve ontwikkelaar die graag in een team werkt en een goede leercurve heeft
 • Kennis van software-architectuurontwerp

Function requirements

 • Knowledge of Python (3)
 • Experience using the Django Framework
 • Familiarity with the following technologies and methodologies: Linux, REST, PostgreSQL, QA Testing, Docker, SANE, Twain, Intel NUC
 • Basic knowledge about printing and scanning devices, image processing, machine learning and networks
 • You enjoy explaining things, discussions and knowledge sharing
 • Good communication skills
 • Creative developer that likes to work in a team and has a good learning curve
 • Knowledge of software architecture design

Taalvaardigheden

Engels, spreken, schrijven en luisteren.

Nederlandse taal, spreken, schrijven en luisteren is geen vereisten, maar wel een handige extra vaardigheid binnen ons team.

Language skills

Must have : English in writing and wording. Skills in Dutch language is a nice to have.

Arbeidsvoorwaarden

 • 24 vakantiedagen
 • Snelgroeiend, financieel gezond bedrijf met een platte structuur, in een informele, flexibele sfeer
 • Een internationaal georiënteerde en innovatieve hightech omgeving
 • Stimulerende middelen voor persoonlijke ontwikkeling
 • Cool kantoor met tafeltennis, in het centrum van Den Haag, zeer dichtbij (50mtr) het station van Den Haag Laan van Nieuw Oost-Indië
 • Een jonge, enthousiaste, gretige persoon die deel wil uitmaken van onze droom en een wereldwijd gebruikte oplossing biedt in de strijd tegen fraude. Je helpt met de ontwikkeling van ons product, samen met twee andere leden van ons team. U zult het ontwikkelingsteam op alle mogelijke manieren ondersteunen.

Wat bieden wij:

We bieden een je een goed arbeidscontract en veel mogelijkheden voor professionele groei in een dynamisch en internationaal team. We verwachten van sollicitanten dat ze meerdere jaren bij ons willen blijven, zodat we samen kunnen groeien naar de volgende niveaus van vaardigheden en kennis. Verder bieden we flexibele werktijden, een omgeving met veel respect en ondersteuning voor elkaar, en persoonlijke vrijheid van handelen om onze veeleisende doelen te bereiken. We bieden een goed marktconform salaris en mogelijkheden om te groeien in uw carrier binnen het bedrijf!

Working conditions

 • 24 vacation days
 • Fast growing, financially healthy company with a flat structure, in an informal, flexible atmosphere
 • An internationally oriented and innovative high-tech environment
 • Stimulants for personal development
 • Cool office with table tennis, in the city center of The Hague very close (50mtr) from The Hague Laan van Nieuw Oost-Indië trainstation
 • A young, enthusiasts, eager person who want to be part of our dream, offering a worldwide used solution in combatting fraud. You will the development of our product together with two other members of our team. You will support the development team in any way you can.

What do we offer:

 • We offer a solid laborcontract and a lot of possibilities for professional growth in a dynamic and international team. We expect applicants to be willing to stay with us for multiple years, in order that we grow together to the next levels of skills and knowledge. Further, we offer flexible working hours, an environment with a lot of respect and support to each other, and personal freedom of action to reach our demanding targets. We offer a good market conform salary and possibilities to grow in your carrier within the company!

Salaris

Bruto salaris van 2.500 – 3.500 euro per maand

Salary

Brut salary of 2.500 - 3.500 euro per month

Interesse, neem contact op

Als u geïnteresseerd bent en ons beter wilt leren kennen, kunt u contact opnemen met de heer A. van Duuren via telefoon +31 (0) 630051480 (maandag - vrijdag). We hebben de mogelijkheid om overdag een kennismakingsgesprek op te zetten.

Interested, contact us

If you are interested and eager to get to know us better, you are kindly invited to contact Mr. A. van Duuren by phone +31 (0)630051480 (Monday-Friday). We have the possibility to set up a get-to-know-each-other meeting at daytime.

Als u geïnteresseerd bent en ons beter wilt leren kennen, kunt u contact opnemen met de heer A. van Duuren via telefoon +31 (0) 630051480 (maandag - vrijdag). We hebben de mogelijkheid om overdag een kennismakingsgesprek op te zetten.

Interested, contact us

If you are interested and eager to get to know us better, you are kindly invited to contact Mr. A. van Duuren by phone +31 (0)630051480 (Monday-Friday). We have the possibility to set up a get-to-know-each-other meeting at daytime.