Keywords:
Security, Security Professionals, Information Security
Type:
Temporary employment
Location:
Den Haag
Education:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6), MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Published:
22/09/2021
Status:
Open
Apply before:
30/09/2021
Hours p/wk:
36

Description:

 
Cluster aanvraag: ervaring met CISM en CISSP. In het bezit van ISO 27001.
 

Het verrichten en borgen van werkzaamheden op het gebied van security managementondersteuning en security informatiebeheer binnen de staforganisatie DSC. Denk daarbij aan het op aanvraag beschikbaar stellen van data, het afhandelen van waivers, het afhandelen van incidenten, het archiveren van stukken, het chasen van content voor op het intranet en voor periodiek overleg, het beheer van registraties in het informatiesysteem voor het ISMS en het voorbereiden van een migratie van vertrouwelijke data. Vanwege nieuwe werkzaamheden en verschuivingen in de organisatie is er tijdeljk extra capaciteit nodig om invulling te geven aan deze taken.

 

Mijlpaal 1: het verrichten van de werkzaamheden

Mijlpaal 2: het borgen van deze werkzaamheden door het vastleggen in werkinstructies, het overdragen van deze werkzaamheden met instructie en nazorg.

 

DICTU hanteert het three lines of defence model voor informatiebeveiliging. De Security Officers van het DICTU Security Centre stellen kaders, adviseren en conttroleren op de naleving vannuit de second line of defense. Vanwege de strategische focus van het DSC wordt tijdelijk capaciteit gezocht voor het verrichten en inrichten van een aantal operationele taken van het DSC.


Eisen voor deze functie zijn: 

  • Drie jaar ervaring met incidentenafhandeling van IB incidenten
  • Twee jaar ervaring met informatiebeheer
  • Twee jaar ervaring met werken binnen de rijksoverheid
  • Twee jaar ervaring met leidinggeven 

DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.