Keywords:
Security, Urban
Type:
Permanent employment
Location:
The Hague
Education:
Bachelor (EQF 6)
Published:
17/11/2017
Status:
Open
Apply before:
31/12/2017
Hours p/wk:
36

Description:

Wat ga je doen?

Binnen de Handhavingsorganisatie werken de teams met de handhavers en toezichthouders openbare ruimte. De teams zijn divers: zo zijn er de brede stadsdeelteams, maar ook de specialistische teams.

 

Stadsdeelteams

Voor de stadsdeelteams valt de inhoudelijke uitvoering van het werk onder de dagelijkse operationele aansturing van de politie. De gemeente Den Haag blijft werkgever en eindverantwoordelijk voor de medewerkers. Het teamhoofd handhaving is hierin het eerste aanspreekpunt en hiërarchisch leidinggevende. Optimale samenwerking met de politie en de stadsdeelorganisatie is een belangrijke voorwaarde voor deze vorm van aansturing.

 

Specialistische teams
Binnen de specialistische teams ben je verantwoordelijk voor zowel de personele als operationele aansturing. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de beleidsaspecten op deze onderdelen en je maakt hiervoor afspraken met de betrokken partners.

 

Onder de specialistische teams vallen:

  • Het stadsbrede flexteam
  • Scanteam parkeren
  • Het Mulderteam
  • Handhavers in de groengebieden (boswachters)
  • De toezichthouders voor de fietshandhaving
  • Het Drank- en Horecateam
  • Woonwagenzaken en Binnenwateren

 

Je werk als teamhoofd is afwisselend, want je stuurt meerdere teams aan.

Als teamhoofd verzorg je de personele zorg en aansturing van een aantal handhavingsteams, je monitort het werk van de handhavers en toezichthouders en onderhoudt contacten met de partners zoals de politie en de stadsdeelorganisatie.
 
Je bent in het veiligheidsoverleg van het stadsdeel een gelijkwaardige gesprekspartner van de stadsdeeldirecteur, de accounthouder van Openbare Orde en Veiligheid en de teamchef van de politie. Je behartigt hierin de belangen van de gemeente en je bespreekt met de betrokken partijen op tactisch niveau de leefbaarheid van het stadsdeel. De deelnemers aan het overleg stellen gezamenlijk het uitvoeringsprogramma handhaving voor het stadsdeel vast. Je levert daaraan een bijdrage vanuit jouw kennis en ervaring met het operationele niveau (functioneren team) en met het tactische en strategische niveau (stedelijke visie op handhaving, stedelijke prioriteiten, gemeentelijk beleid).

 

Je bent in staat de ketenpartners te vinden voor het maken van goede samenwerkingsafspraken en kan ze ook aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Je draagt vanuit de praktijk ook knelpunten aan die op stedelijk niveau tot aanpassing van beleid en/of samenwerkingsafspraken kunnen leiden.

 

Tenslotte zet je als teamhoofd de ingezette verandering van Operaties 2.0 verder voort. Het belangrijkste uitgangspunt voor de veranderingen is om als organisatie optimaal en flexibel in te kunnen (blijven) spelen op de doelstelling van de HHO om Den Haag leefbaar te maken. Een onderdeel hiervan is het verder uniformeren en flexibiliseren (juiste mens, op het juiste moment op de juiste plek) van de afdeling operaties. Je stuurt op verandering en neemt je team hierin mee.

 

De Handhavingsorganisatie

Binnen de dienst Stadsbeheer is de Handhavingsorganisatie verantwoordelijk voor de handhaving van de wet- en regelgeving in de openbare ruimte en het toezicht hierop. Het werkgebied van onze medewerkers is heel breed: parkeren, binnenwater, woonwagens, rommel op straat, fout parkeren en hondenoverlast. We controleren op de grootste ergernissen van onze bewoners en bezoekers. Zo maken we samen Den Haag op orde.

De Handhavingsorganisatie bestaat niet alleen uit de handhavers en toezichthouders die buiten werken, maar ook uit mensen die ondersteunende taken verrichten. Denk aan plaatsen en onderhouden van parkeerautomaten, uitgifte van verschillende vergunningen, onderhoud van materiaal, planning en opleiding. Door samen te werken, kunnen we ons werk efficiënter en effectiever doen.

 

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie binnen een maatschappelijk en politiek relevante omgeving. Verder bieden wij:een tijdelijke aanstelling
een salaris van maximaal € 4.121,- bruto per maand (salarisschaal 10) op basis van 36 uur per week.
een werkweek van 36 uur.
  
Wat vragen wij?

Je bent sensitief en je hebt goede communicatievaardigen, waardoor je kunt verbinden op zowel uitvoerend als managementniveau. Je praat net zo makkelijk met een toezichthouder als met een stadsdeeldirecteur. Bij voorkeur heb je kennis en ervaring binnen een gemeentelijke organisatie,  handhaving en de politieorganisatie. 

Verder vragen wij:een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur richting management. 
minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring binnen een uitvoerende organisatie.

 

Competenties
Managementidentificatie, Omgevingsbewustzijn, Organisatiesensitiviteit, Resultaatgerichtheid, Visie, Verbinden, Inspireren, Authenticiteit

 

Meer weten?
Voor informatie over sollicitatieprocedure en vacature-informatie kun je contact opnemen met Rob de Ruiter (teamhoofd), 06 52 66 50 69.