Nieuwbericht overgenomen van PLATO, het origineel vindt u hier.

 

PLATO heeft het onderzoek naar de arbeidsmarkt voor cybersecurityprofessionals afgerond. Hiermee krijgt de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid) inzicht in mogelijke tekorten aan deze professionals, nu en in de toekomst. Bij te voorziene tekorten kunnen tijdig maatregelen worden genomen.

 

In het onderzoek zijn vraag en aanbod onderzocht, naast elkaar gezet en nader geanalyseerd, zowel kwantitatief als kwalitatief. Hiervoor is een uitgebreid vacature-onderzoek gedaan, zijn interviews gehouden en is het opleidingsaanbod op het gebied van cybersecurity onderzocht. In een expertmeeting zijn de bevindingen teruggekoppeld aan een brede groep stakeholders, om de (praktische) betekenis van de belangrijkste onderzoeksuitkomsten te bespreken. Mede op basis hiervan zijn oplossingsrichtingen aangeduid. De onderzoeksresultaten worden op 20 maart openbaar gemaakt.

 

Het gehele rapport vindt u hier.