Over 4TU

De vier technische universiteiten in Nederland zetten zich gezamenlijk in voor het versterken en bundelen van technische kennis.

 

4TU draagt bij aan het welzijn van Nederland door het versterken en bundelen van kennis en creativiteit in de technologiesector, en deze maximaal te benutten. Daarom zetten de vier technische universiteiten (TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente en Universiteit Wageningen) zich gezamenlijk in om hun technische kennis te versterken en te bundelen. Met als doel: het opleiden van voldoende hooggekwalificeerde ingenieurs en technisch ontwerpers, het verrichten van maatschappelijk relevant onderzoek op internationaal niveau, en het bevorderen van de samenwerking tussen onderzoeksinstituten en bedrijven.


Onderwijs

De vier universiteiten bieden een gezamenlijk scala aan studiemogelijkheden - vijf Masters of Science programma's en Professional Doctorate in Engineering programma's van het Stan Ackermans Instituut. Voor innovatie in het onderwijs bundelen de universiteiten hun krachten in het 4TU.Centre for Engineering Education.

 

De vier technische universiteiten in Delft, Eindhoven, Enschede en Wageningen zetten zich gezamenlijk in voor het versterken en bundelen van technologische kennis. Met als doel: het voldoende opleiden van gekwalificeerde ingenieurs en technische ontwerpers, het verrichten van maatschappelijk relevant onderzoek op internationale niveau, en het bevorderen van de samenwerkingen tussen onderzoeksinstituten en bedrijven. De 4TU.Federation werkt op het gebied van onderwijs samen in de 4TU.Education managementcommissie. Een belangrijk aspect van het samenwerkingsverband is de ontwikkeling van vijf gezamenlijke masteropleidingen die hieronder worden opgesomd. Daarnaast verzorgt 4TU via het Stan Ackermans Instituut een twintigtal studieprogramma's voor beroepsdocenten in de ingenieurswetenschappen.


Extra registratie ('neveninschrijving')

Studenten die zich inschrijven voor een 4TU Masteropleiding worden beschouwd als studenten van alle vier de instituten. Elke student die zich inschrijft voor een van de 4TU opleidingen wordt automatisch ingeschreven bij de twee andere universiteiten voor het eerste jaar. Deze extra registratie is in een later stadium van het studiejaar nodig om gebruik te kunnen maken van de onderwijsfaciliteiten op alle vier de instellingen, bijvoorbeeld de digitale leeromgeving voor vakken die virtueel op een van de andere universiteiten worden gedoceerd. Om deze reden krijgen studenten in het eerste deel van het jaar inlogcodes voor de verschillende universiteiten. Tweedejaarsstudenten krijgen de mogelijkheid om zich extra in te schrijven. Hierdoor kunnen ze keuzevakken volgen of afstuderen aan de universiteit van hun keuze. Zo kunnen ze namelijk profiteren van de voordelen van alle vier de universiteiten!