TIAS

De wereld verandert in hoog tempo. Technologische, economische en sociale ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op. Bedrijven en instellingen willen hun activiteiten een duidelijkere betekenis geven. Bij TIAS School for Business and Society werken we vanuit de filosofie dat economisch succes hand in hand gaat met sociale vooruitgang. Het bedrijfsleven is de maatschappij en de maatschappij is het bedrijfsleven. Het een kan niet zonder het ander. Bedrijven, overheden en de maatschappij staan voor de uitdaging om in een co-creatief proces oplossingen voor de toekomst te bedenken. TIAS faciliteert hen in hun zoektocht in deze nieuwe context.

 

"Bij TIAS doen we dat door een kritische en onderzoekende aanpak te stimuleren", zegt decaan en directeur Kees Koedijk. "We moeten andere vragen stellen om erachter te komen hoe het echt zit. We zoeken naar antwoorden met een impact op organisaties, bedrijven en de maatschappij. Een nieuw leiderschap van mannen en vrouwen met een langetermijnperspectief. Professionals die aanvoelen wat de maatschappij nodig heeft, die het in dat opzicht willen opvoeden en die daaraan willen deelnemen. En die begrijpen dat bedrijven en instellingen alleen succesvol kunnen zijn als ze ook hun rol in de samenleving opnemen in plaats van zich alleen te richten op de winst".


Onderzoek

Nieuwe perspectieven vragen niet alleen om hoogwaardig onderwijs, maar ook om hoogwaardig toegepast onderzoek. Bij TIAS werken ongeveer 100 hoogleraren, allen met uitgebreide academische en praktische ervaring.

 

Zij roepen nieuwe vragen op in het toegepast onderzoek dat TIAS in haar LABS organiseert. Dat zijn open platforms waarop onze professoren samenwerken met deelnemers en organisaties uit de private en publieke sector.


Co-creatie

De complexe uitdagingen van morgen vragen in toenemende mate om samenwerking tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Nieuwe allianties tussen bedrijven en instellingen die elkaar aanvullen, met als doel nieuwe ideeën en kennis te ontwikkelen en creativiteit en onderscheidend vermogen te genereren. TIAS heeft samenwerkingsverbanden met een breed scala aan bedrijven en instellingen in haar LABS. Daarnaast faciliteren we ontmoetingen tussen zeer uiteenlopende bedrijven met het oog op co-creatieve ideeënuitwisseling en innovatie.


Bedrijfsschool van Tilburg en Eindhoven

Wij zijn de business school van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. Beide universiteiten hebben een sterke reputatie op het gebied van technologie, economie, management en maatschappij. TIAS trekt jaarlijks 2400 deelnemers uit 25 landen met een breed portfolio aan MBA's, (executive) Masters, maatwerkprogramma's, masterclasses en PhD's. Dat doen we al meer dan 25 jaar.

 

Onze studieprogramma's worden als goed beoordeeld door onze deelnemers, door een toenemend aantal organisaties die kiezen voor een maatwerk programma, en in de media ranking. Volgens de Financial Times behoort TIAS tot de top van de business schools in Europa.