Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
24/05/2023
Status:
Open
Reageer voor:
10/06/2023
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Functie­omschrijving

Wij zijn zoek naar een Adviseur Informatie Beveiliging in het profiel: Technologie om ons team te versterken.

 

Wat voor een collega zoeken wij?
Voor het profiel Technologie zoeken wij een ‘doener’.


Een collega die doelgericht resultaat neerzet in lijn met de doelstellingen van het team en de organisatie. Op het juiste moment doeltreffende besluiten neemt die gevolgen kunnen hebben voor het eigen organisatieonderdeel of partner organisaties. Die zich flexibel kan aanpassen en kan inspelen op andere personen en in een dynamische omgeving en zich snel ontwikkelende omstandigheden. Initiatief neemt en kansen zoekt. Proactief acties onderneemt ter structurele verbetering van de resultaten van het eigen organisatieonderdeel. Is bestendig tegen stress, blijft kalm, doelgerichtheid en kan presteren onder druk.

Verder vragen we van de dat je als adviseur goed kan (intern) afstemmen, communiceren, plannen kan opstellen en een gedegen administratie bijhouden.

 

Wat zijn je taken als Adviseur Informatie Beveiliging:

 

Specifieke taken
Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over IT-kwesties en ondersteunt de Subject Matte Experts (SME’s) in het opstellen van een Informatie Beveiliging Plan (IBP). Je vertaalt Informatie beveiligingseisen (het waarom en wat) richting de SME en toetst of deze door de SME technisch zijn vertaald ( het hoe en waarmee). Samen met je collega’s houdt je overzicht op de getroffen maatregelen en geeft deze vorm in de gedefinieerde bouwblokken. Gecertificeerde bouwblokken en checklijsten op technisch gebied kunnen hier een product van zijn. Ook zal je input moeten geven om het huidige ISMS verder uit te bouwen. Het is goed te realiseren dat stakeholders zich niet alleen in de IV-kolom bevinden en er steeds intensiever wordt samengewerkt buiten de organisatie.

 

Algemene taken


Compliance
Je ondersteunt het Unit Hoofd en daarmee de UIT lijnmanagers bij het compliant opstellen van procedures; hun taak om daarbij behorende processen compliant te implementeren en het monitoren van het compliant werken van de Unit IT. Dit doen we door gevraagd en ongevraagd te adviseren.

 

Risico Management
Je signaleert compliance risico’s en incidenten op het gebied van Informatie Beveiliging en ondersteunt het Unit Hoofd bij het treffen van maatregelen.
Je bent verantwoordelijk voor tijdige evaluatie van risico’s en beheersingsmaatregelen in het door de Subject Matter Experts (SME) opgestelde risicobehandelplan (RBP)

 

Audit
Als Adviseur Informatie Beveiliging heb je kennis om de IB processen te auditen binnen de Unit IT, dit doe je aan de hand van Compliance Verplichtingen. Ook ondersteun je de Subject Matter Experts (SME) om mitigerende maatregelen/controls te definiëren, (doen laten) implementeren, te beoordelen op effectiviteit, te monitoren en te rapporteren.

Ook als je expertise buiten bovenstaand kader valt, maar je denkt dat je een wezenlijke bijdrage aan de IT-security voorzieningen van de MIVD kan leveren, ontvangen we graag je reactie.

 

Functie-eisen

Je hebt een afgeronde HBO opleiding of WO opleiding. Bij voorkeur ben je afgestudeerd in een opleidingsrichting zoals security management, cyber security, integrale veiligheidskunde, business IT & management, risicomanagement of Informatica met een specialisatie in Informatiebeveiliging. Of je kunt aantonen dat je met een andere opleidingsachtergrond de werkervaring op informatiebeveiligingsgebied hebt opgedaan.

Kennis/Opleidingseisen:
Je bent in het bezit van een of meer actuele certificering(en) in het vakgebied van Informatie Beveiliging.

 • SSCP - Systems Security Certified Professional
 • CISSP - Certified Information System Security Professional
 • CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control
 • CISA - Certified Information Systems Auditor
 • CISM - Certified Information System Manager
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2 en een heldere en zakelijke manier van communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal.

Ervaringseisen:

 • Kennis van en ervaring met BIO, VIRBI; ISO 27001; ISO 27005 is een pré.
 • Ruime ervaring met ITILv4 en/of SAFe.
 • Audit ervaring en/of ervaring met Risico Management is een pré.
 • Je hebt meer dan 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt ervaring met het werken in multidisciplinaire teams.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het I en V- of opsporingsdomein.
 • Je hebt werkervaring binnen de Rijksoverheid in het algemeen of het werkveld van Inlichtingen en Veiligheid (Politie, Justitie, Defensie, etc.) in het bijzonder.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 11
 • Salaris­omschrijving: Dit salaris is gebaseerd op basis van een 38-urige werkweek.
 • Maand­salaris: Min €4.045 – Max. €5.554 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur: Twee jaar
 • Minimaal aantal uren per week: 38
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 

Bijzonderheden

 • Voor meer informatie over het sollicitatieproces kun je mailen naar BS.Vacatures.D@mindef.nl.
 • We vragen je om niet met anderen te spreken over je sollicitatie bij de MIVD. Het kan je sollicitatie en eventuele loopbaan bij de MIVD schaden en je veiligheid in gevaar brengen.
 • De functie geeft je beperkingen en verplichtingen in de vrijheid van handelen, zowel professioneel als in de privésfeer.
 • Een veiligheidsonderzoek op niveau A, eventueel een psychologisch onderzoek, het opvragen van referenties en online screening zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor een functie bij de MIVD moet je de Nederlandse nationaliteit hebben en (in principe) de afgelopen tien jaar in Nederland hebben gewoond. Ook je eventuele partner en andere mensen in je omgeving worden mogelijk gescreend.
 • Houd er rekening mee dat de selectieprocedure, inclusief het veiligheidsonderzoek, ongeveer vijf maanden in beslag kan nemen.
 • Er zijn geen mogelijkheden om thuis te werken in deze functie.