Zoekwoorden:
Policy Advise, Policy
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Brussel
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
08/05/2021
Status:
Open
Reageer voor:
20/05/2021
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Wat ga je doen?

Het ministerie van Defensie staat voor vrede en veiligheid, in eigen land en daarbuiten. Als beleidsadviseur Defensieraad op de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie in Brussel, draag jij hieraan bij. Hoe? Door de Nederlandse belangen ten aanzien van de defensieaspecten van het Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) in de EU te behartigen.

 

Het GVDB is volop in ontwikkeling en staat steeds meer in de politieke belangstelling. Er worden veel nieuwe initiatieven en instrumenten ontwikkeld en in gang gezet. Voor Nederland gaat versterking van de EU hand in hand met de versterking van de NAVO; als beleidsadviseur Defensieraad weet je steeds waar dit mogelijk schuurt of waar de kansen voor Nederlandse inzet liggen. Deze functie is dynamisch en de werkdruk is op gezette tijden hoog.

Je ondersteunt en adviseert dossierhouders en de ambtelijke leiding van het ministerie van Defensie en andere ministeries, zoals Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat. Dit doe je door rapportages, analyses en beoordelingen te maken van ontwikkelingen en documenten die relevant zijn voor het GVDB. Je onderhandelt namens Nederland in Brussel in EU-raadswerkgroepen en onderhoudt een goed netwerk bij de EU-instellingen en met andere Permanente Vertegenwoordigingen.

 

Ook ondersteun en adviseer je de Nederlandse ambassadeur van het Politiek en Veiligheidscomité (PSC) en de Permanente Vertegenwoordiger bij de EU. Je werkt nauw samen met de tweede Defensieraad en met het team van de Militaire Permanent Vertegenwoordiger. Je bent de natuurlijke verbinder tussen het politieke en het militaire werk, en weet zowel de ambtelijke als de militaire leiding stevig te adviseren. Ook treed je op als plaatsvervanger van de Nederlandse vertegenwoordiger in het PSC als het gaat om de defensieaspecten van het GVDB. Je handelt volgens de beleidskaders die worden vastgesteld door het ministerie van Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken, en bent rechtstreeks aanspreekpunt voor het ministerie van Defensie.

 

Wie zoeken we?

  • Je hebt een wo-diploma.
  • Je hebt ruime ervaring in een departementaal-bestuurlijke werkomgeving met beleidsadvisering, (inter)departementale afstemming, internationale contacten en (politieke) afstemmings- en besluitvormingsprocessen.
  • Je hebt kennis van de werking van de EU en van de EU-besluitvorming.
  • Je hebt kennis van de internationale veiligheidspolitiek, in het bijzonder van het Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en de NAVO.
  • Je hebt kennis van en inzicht in de Nederlandse EU-belangen op het gebied van de defensieaspecten van het GVDB.
  • Je hebt inzicht in het Haagse interdepartementale speelveld (politiek en ambtelijk).
  • Je hebt een sterk analytisch vermogen.
  • Je kunt zelfstandig opereren in een complexe (internationale) politieke omgeving, goed onderhandelen en netwerken, en omgaan met tegengestelde belangen.
  • Je hebt plezier in het samenbrengen van verschillende standpunten, maar ook in het bijdragen aan sociale cohesie in het team.
  • Je kunt je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk, en je spreekt en schrijft Nederlands, Engels en Frans.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 13

Minimum salaris: 5.200 euro bruto per maand

Maximum salaris: 6.500 euro bruto per maand

Contractduur: Het betreft een tijdelijke functie tot 01-09-2023

Aantal uren per week: 38

Plaats: Brussel, België

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 

De organisatie Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

 

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

 

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

 

De afdeling Politiek en Veiligheidscomité

Je gaat aan de slag voor de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie, binnen de afdeling Politiek en Veiligheidscomité (PSC) in Brussel. Ons doel? De Nederlandse belangen te behartigen binnen de Europese Unie ten aanzien van het Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en het Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB).

 

De PSC-afdeling bestaat uit de PSC-ambassadeur (hoofd van de afdeling), een tiental vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken en twee Defensieraden. Jouw collega-beleidsadviseur (Defensieraad I) is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en terugkoppeling van de Nederlandse inzet in de Europese Unie ten aanzien van de defensieaspecten van het GVDB en is de eerstverantwoordelijke en coördinator. Als beleidsadviseur (Defensieraad II) werk je nauw samen met deze collega. In goed overleg maken jullie afspraken over de taakverdeling en achtervang, en opereren jullie als één team met Den Haag (Buitenlandse Zaken én Defensie).