Type:
Vast dienstverband
Locatie:
The Hague
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
21/08/2020
Status:
Open
Reageer voor:
06/09/2020
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Logius is op zoek naar een ervaren kandidaat voor de rol van CIO. Wil jij in het hart van de digitale overheid gevraagd én ongevraagd advies kunnen geven over compliance en risico’s van de IT-dienstverlening van Logius? Wil jij als kenner acteren binnen een organisatie die geheel overgestapt is op de “SAFe bij Logius” methodiek? Zoek je een plek waar jij je kan scharen achter een duidelijke visie én waar jij je kritisch, onderzoekend en nieuwsgierig uit mag spreken? Dan gaan we graag het gesprek met je aan!

 

De Chief Information Officer is een nieuwe functie binnen Logius waarbij de nadruk ligt op het verbinden van B&E en de programma’s, het verbinden van bestaande kwaliteitsfuncties, het introduceren van een kwaliteitssysteem en gevraagd en ongevraagd adviseren over daaruit geconstateerde risico’s, zowel in ontwikkeling als beheer. Logius heeft als agentschap een bijzondere positie als één van de weinige agentschappen die zowel voor de (semi)overheid als daarbuiten IT-diensten levert. Logius kent daarmee een uitzonderlijk speelveld, dat bestaat uit onder andere ministeries, ZBO’s, gemeenten, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven.

 

Wat ga je doen?

Je wordt rechtstreeks geplaatst onder de Algemeen Directeur van Logius en je hebt een standing invitation voor de Directieteam vergaderingen. Je vervult een kaderstellende, toetsende en strategisch adviserende rol aangaande de dienstverlening van Logius en de interne processen die daartoe leiden. Daarnaast vertegenwoordig je de organisatie naar buiten toe in de relevante overlegplatformen en netwerken.

 

Het is aan jou om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Algemeen Directeur en het Directieteam over de doelstelling, uitvoering, kosten en risico’s van IT gerelateerde onderwerpen zoals (grote) ICT-projecten, beheer en exploitatie, innovatie en het bereiken van de doelstellingen van Logius via de I-functie. Dit doe je in samenwerking met de rest van de organisatie.

 

Jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 

1. Strategische advisering van het DT-Logius

Kaders stellen aan, adviseren over en toetsen van de strategische I-agenda van het Logius portfolio; Adviseren over de I-strategie en het beleid ten aanzien van de dienstverlening en de aanpassing daarvan; Adviseren van de ambtelijke leiding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Programmeringsraad Logius op het werkterrein van de CIO Logius.

 

2. Kaderstelling ten aanzien van architectuur en standaarden

Bevorderen van de interne acceptatie en juiste toepassing van de Logius Enterprise architectuur; Bevorderen van de doorontwikkeling van de architectuur aan de hand van externe ontwikkelingen en standaards.

 

3. Monitoring en toetsing van de uitvoering van projecten en programma’s

Strategische sparringpartner over sturing op het geheel aan programma’s en projecten en adviseert over de samenhang en de risico’s ten aanzien van de IT-portfolio; Bewaken van de projectbeheersingsstrategie, de inrichting en uitvoering van projecten en programma’s; Signaleren van onvolkomenheden en risico’s in de uitvoering of de projectbeheersing en daarover adviseren.

 

4. Coördinatie van interne risicobeheersing en compliance

Coördineren van de interne risicobeheersing en compliance (waaronder de CISO) door het intern organiseren van het compliance netwerk en het beoordelen of het totaal van de risicobeheersing by design adequaat is; De CIO trekt rondom advisering hierbij gezamenlijk op met de betrokken functiehouders. Alleen in het geval van conflicterende belangen wordt het bestuur afzonderlijk geadviseerd.

 

5. Extern vertegenwoordigen van Logius in Strategisch Informatiebeveiligings-beraad en andere gremia

Positioneren en met mandaat uitdragen en verdedigen van de strategie en het beleid van Logius in verschillende overleggremia en mogelijk het CIO-Beraad/ CTO beraad; Ophalen van input en ontwikkelingen in externe overleggen en zorgdragen dat deze binnen Logius worden gecommuniceerd; Leveren van een bijdrage aan de positionering, rollen en verantwoordelijkheden binnen het CIO-stelsel van BZK in haar geheel, waarbij CIO BZK kaderstellend is. Afstemmen met externe stakeholders en andere overheidsorganen ten behoeve van onderlinge samenwerking en realisatie van producten en diensten.

 

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde WO opleiding;
 • Je bent een kritisch denker met excellente adviesvaardigheden;
 • Je hebt ruime kennis van, en ervaring in de Informatievoorziening, IV dienstverlening en ICT-processen;
 • Je hebt ervaring met het aansturen van (grote) ICT projecten;
 • Je hebt ervaring of affiniteit met EDP auditing, riskmanagement, IB en privacy;
 • Je hebt ervaring met SAFe/Agile werken;
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met ICT architectuur;
 • Je hebt kennis van ontwikkelingen op ICT gebied, gerelateerd aan de Logius dienstverlening;
 • Je hebt kennis van en ruime ervaring met het werken binnen een politiek-bestuurlijk krachtenveld;
 • Je hebt vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, vertegenwoordigen van en onderhandelen namens Logius.

De Logius kerncompetenties zijn:

 • Durf
 • Initiatief
 • Flexibel
 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Zelfreflectie

Voor deze functie worden tevens de volgende competenties gevraagd:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Oordeelsvorming
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Creativiteit

Meer info op de site...