Zoekwoorden:
Information Security Management, Cyber, ICT, Information Security, CISM, CISSP
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Leiden
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
29/08/2019
Status:
Open
Reageer voor:
12/09/2019
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

Het Bestuursbureau, directie Bedrijfsvoering, afdeling Informatiemanagement zoekt een ervaren, motiverende

Corporate Information Security Officer

 

 

De werkzaamheden
De Corporate Information Security Officer is verantwoordelijk voor de digitale en cyber veiligheid van de Universiteit. In verbinding met Information Security Officers bij faculteiten, de coördinator integrale veiligheid, de functionaris gegevensbescherming en systeemeigenaren wordt hier invulling aan gegeven. De werkzaamheden bestaan uit het:

 • Adviseren over de visie, richting en prioriteiten voor informatiebeveiliging en cyber security;
 • Invulling geven aan de IB-strategie in een brede onderzoeksuniversiteit en sturing geven aan de programmatische realisatie;
 • Het continu bijstellen, implementeren en bewaken van het informatiebeveiligingsbeleid;
 • Bijdragen aan realiseren van de universitaire agenda integrale veiligheid;
 • Bevorderen van bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging;
 • Incident management bij beveiligingsincidenten en cyber crisissen;
 • Opstellen en (laten) uitvoeren van risicoanalyses, dataclassificaties en audits en het adviseren over toepassing van beveiligingsmaatregelen;
 • Coördineren van het Information Security Officers overleg met faculteiten en expertisecentra;
 • Aansturen van de trainee cyber security en stagiaires en coördineren van het compliance cluster.

 

 Profiel

 • Werken vanuit visie en thought leadership aan een voor de organisatie pragmatische invulling;
 • Ruime werkervaring in de informatiebeveiliging en in staat mensen te overtuigen van nut en noodzaak;
 • Actuele kennis van cyber security dreigingen en in staat maatregelen praktisch en hanteerbaar te maken;
 • Stressbestendig en procesmanager bij beveiligingsincidenten;
 • Beschikt over een CISM, CISA en/of CISSP certificering, en ervaring met implementatie van ISO 27001/27002;
 • In staat snel een netwerk op te bouwen met uitvoerders, bestuurders en onderzoekers in een informele en complexe organisatie;
 • Initiatief nemen en oplossings- en resultaatgericht;
 • Academisch werk- en denkniveau.

 

Beschrijving organisatie
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een serviceverlenende rol voor de gehele organisatie.

 

De afdeling Informatiemanagement is verantwoordelijk voor het beleid en de strategie voor de informatievoorziening van de universiteit. Naast security wordt beleid ontwikkeld en geïmplementeerd op het gebied van privacy, architectuur en archivering/digitalisering. Effectuering van beleid en de ambities op het gebied van ICT & onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering wordt gedaan met informatiemanagers in een universiteitsbreed projectenportfolio. Andere taken van de afdeling zijn institutional research, de redactie van het intranet en project- & programmamanagement. Informatiemanagement werkt nauw samen met het ICT Shared Service Center, het onderwijs- en onderzoeksbeleid en vanzelfsprekend de faculteiten en instituten waar ons onderwijs en onderzoek plaatsvindt. 

 

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 4.406,- en maximaal € 6.133,- per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 12 - 13).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op www.universiteitleiden.nl/werken-bij.

 

Mobiliteit
Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt u – bij een vast dienstverband - in uw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met u verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

 

Verklaring omtrent het gedrag
In de dagelijkse werkzaamheden krijgt u te maken met vertrouwelijke informatie. Voor deze functie vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. De kosten hiervoor worden vergoed. Een uitgebreide beschrijving van de VOG vindt u op https://www.justis.nl/producten/vog/.

 

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

 

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen dhr. Jan-Willem Brock, hoofd Informatiemanagement, telefoonnummer: 06-13224175 of per e-mail:  j.w.h.brock@bb.leidenuniv.nl.

 

Solliciteren
Klik op de 'more information'-button om te solliciteren. Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 11 september 2019 worden gericht aan dhr. J.W.H. Brock.