Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Leiden
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
09/07/2021
Status:
Open
Reageer voor:
15/07/2021
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

Werkzaamheden
Als hoofd Audit mag jij zorgdragen voor een auditplan waarbij je alle facetten van de universitaire omgeving kan en mag auditen. Een omgeving die heel veel mooie audit uitdagingen biedt! Waarbij je met veel verschillende mensen mag werken. De ene keer controleer je de universitaire jaarrekening om vervolgens een andere keer het proces rondom wetenschappelijke integriteit te auditen. Het is de taak van Audit om audits uit te voeren, gebaseerd op evaluatie van risico’s. De audits zijn in te delen in:

 • financial audit, (accountants)controle naar de getrouwheid en rechtmatigheid van financiële verantwoordingsinformatie;
 • operational audit, het beoordelen van en advies over kwaliteitsaspecten van processen van bedrijfsvoering en daarmee samenhangende informatievoorziening;
 • compliance audit, het beoordelen van en adviseren over de naleving van wet- en regelgeving;
 • IT audit, het beoordelen van en adviseren over de effectiviteit van IT in de organisatie en de IT organisatie in het waarborgen van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie;
 • overige aan de controle verwante werkzaamheden.

Het proces van de controle op de financiële verantwoordingsinformatie is gericht op het bieden van assurance door het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening en bekostigingsgegevens door de externe accountant. Hierbij werkt Audit nauw samen met de externe accountant.

 

Audit is organisatorisch onderdeel van stafbureau van het Bestuursbureau en functioneert bij het uitvoeren van de audits volledig onafhankelijk. Benoeming van het hoofd Audit gebeurt door het College van Bestuur. De onafhankelijkheid van de interne auditfunctie is voorts geborgd door:

 • directe toegang van het hoofd Audit tot het College van Bestuur;
 • directe toegang tot de voorzitter van de auditcommissie van de Raad van Toezicht met kennisgeving aan het CvB indien het hoofd Audit van dit recht gebruik maakt;
 • het ter goedkeuring aanbieden van het Auditplan aan de RvT, via de auditcommissie;
 • aanwezigheid van het hoofd Audit bij vergaderingen van de auditcommissie.

Het hoofd Audit maakt geen deel uit van de besluitvormingsprocessen voor de werkgebieden waarop Audit oordeelsvormende werkzaamheden verricht. Audit kan gevraagd en ongevraagd adviseren over alle aspecten van bedrijfsvoering binnen de Universiteit Leiden. Over de uitkomsten van audits wordt door Audit gerapporteerd in specifieke rapporten, die per opdracht worden aangeboden aan het CvB.

 

Als hoofd Audit zet je in teamverband veelzijdige audits op en voer je deze mede uit. Dit betreffen audits op het financiële gebied (o.a. controle jaarrekening) maar ook operational audits en IT audits (uitgevoerd door een IT-auditor). Je verstrekt (aanvullende) zekerheid over de kwaliteit van de interne beheersing van de bedrijfsprocessen. Je komt hierbij in contact met alle lagen van de organisatie.

 

Naast kennis van en ervaring met het uitvoeren van financial en operational audits is voor deze vacature affiniteit met het aandachtsgebied IT gewenst, wat betekent dat je mede verantwoordelijk bent voor onder andere audits naar informatiebeveiliging en generieke IT-processen. Als partner van de business bepaal je met de business de risico’s en stem je de audits daar op af. In de audits richt je je op het geven van een objectief en onafhankelijk oordeel over de (IT-) bedrijfsvoering.

 

De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:

 • Geeft leiding aan een afdeling Audit (totaal circa 5 fte);
 • Volgen van in- en externe ontwikkelingen en beoordelen daarvan op relevantie voor het jaarlijks op te stellen Auditplan;
 • (Laten) verzamelen en analyseren van relevante informatie, ken- en stuurgetallen, e.d.;
 • Vragen van input voor, en afstemmen over het Auditplan met leidinggevenden binnen de organisatorische eenheden, alsmede met andere leidinggevende van dienstent;
 • Auditplan afstemmen met CvB en RvT;
 • Zorgdragen voor een juiste toewijzing, aanwending, beheer en bewaking van (financiële) middelen binnen de dienst;
 • Coördineren, bewaken en bijsturen van de implementatie van het Auditplan;
 • Bewaken en rapporteren over de status van openstaande bevindingen uitgevoerde audits;
 • Aansturen en (laten) uitvoeren van de verschillende audits;
 • Bewaken planning;
 • Zorgdragen voor jaarlijkse afstemming controleplan van de jaarrekening met de externe accountant;
 • Vertegenwoordigt de audit in diverse universitaire overleggen en projecten (hierbij rekening houdend met de onafhankelijke positie van Audit;
 • Vertegenwoordigt de Universiteit Leiden in CVUAD (twee keer per jaar vaktechnische bijeenkomst met de auditdiensten van de Nederlandse Universiteiten);
 • Periodiek uitvoeren van een kwaliteitstoets bij één van de andere universitaire auditdiensten in CVUAD verband;
 • Periodiek uitvoeren van een kwaliteitstoets bij een KOA instelling.

Profiel

 • Aantoonbaar handelen op wo werk- en denkniveau;
 • Je hebt een afgeronde opleiding tot accountant (RA/AA) en ervaring met het aansturen van meerdere audits;
 • Auditervaring op het gebied van wo-instellingen;
 • Ervaring met leidinggeven aan een team van professionals;
 • Ervaring met en/of affiniteit met operational en IT audits;
 • Onderzoekend en analytisch ingesteld;
 • Kritisch durven zijn waarbij sensitiviteit aanwezig is voor verhoudingen binnen de organisatieonderdelen;
 • Vernieuwend, proactief en zelfstandig;
 • Communicatief sterk, zowel verbaal als schriftelijk, waarmee je met overtuiging en in het belang van de klant je boodschap kunt overdragen;
 • Vloeiend in het spreken en schrijven van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Een teamplayer.

Beschrijving organisatie
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Op een aantal terreinen zoals financiën, personeel, juridische zaken en strategische communicatie heeft het Bestuursbureau ook een service verlenende rol voor de gehele organisatie. Zie voor meer informatie de website van het Bestuursbureau.

 

Als hoofd Audit mag jij zorgdragen voor een auditplan waarbij je alle facetten van de universitaire omgeving kan en mag auditen. Een omgeving die heel veel mooie audit uitdagingen biedt! Waarbij je met veel verschillende mensen mag werken. De ene keer controleer je de universitaire jaarrekening om vervolgens het proces rondom wetenschappelijke integriteit te auditen.

 

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 5.453,- en maximaal € 6.940,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (salarisschaal 14).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

 

Mobiliteit 
Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader wordt je - bij een vast dienstverband - in jouw functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met u verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van uw loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

 

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
In de dagelijkse werkzaamheden krijg je te maken met vertrouwelijke informatie. Voor deze functie vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar je staat ingeschreven. De kosten hiervoor worden vergoed.

 

Diversiteit
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve gemeenschap te worden waarin alle studenten en medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en al hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen. We verwelkomen diversiteit in ervaringen en perspectieven omdat zij onze universitaire gemeenschap verrijken en versterken.

 

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Rob van Amsterdam, huidige hoofd Audit, e-mail r.c.c.van.amsterdam@bb.leidenuniv.nl of telefonisch op 071-5276311.

 

Solliciteren
Je kunt uitsluitend solliciteren via ons online sollicitatiesysteem. Gebruik hiervoor de blauwe button bovenaan deze pagina. Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 15 juli 2021 ingezonden worden.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.