Zoekwoorden:
Cyber, ICT, Information Security Management, Information Management
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Utrecht
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
19/08/2019
Status:
Open
Reageer voor:
27/09/2019
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

De informatiemanager in de keten COC2/I&V is belast met het analyseren van de nieuwe IV- en ICT-behoeftes (operationeel en bedrijfsvoering) van het militaire inlichtingenveld en/of de KMar. De Informatiemanager stelt hiervoor verbetervoorstellen op en verwerkt dit onder andere in projectvoorstellen. Dit om vorm en richting te geven aan een samenhangende IT ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Daarnaast levert de informatiemanager adviesproducten op ter besluitvorming, hij of zij is in staat deze inhoudelijk toe te lichten en te verdedigen.

 

De informatie manager is verantwoordelijk voor het opleveren van de projectkaarten, projectvoorstellen en het leveren van een bijdrage aan het IV-plan voor zijn aandachtsgebied. Binnen de keten wordt met het PPM (programma en portfolio management) gewerkt; je bent hierbinnen verantwoordelijk voor een deel van dat portfolio.

Samenvattend hou je je in deze functie met name bezig met:

 1. De voorbereiding en het ontwikkelingstraject van adviesproducten.
 2. Het toetsen van het beleid van aangrenzende terreinen op consequenties voor het eigen aandachtsgebied.
 3. Het afstemmen van ontwikkelde adviesproducten en -processen op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en rekening houden met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid.
 4. De coördinatie en voorbereiding van het besluitvormingsproces.
 5. Het leveren van een bijdrage aan de implementatie en uitvoering.
 6. Het evalueren van de effectiviteit van adviesproducten en -processen en het voorstellen van eventuele verbeteringen hierin.
 7. De voorbereiding, het aansturen en de uitvoering van complexe projecten.

 

Speelruimte:

 • In deze functie wordt je beoordeeld op de ontwikkelde adviesproducten en processen. De beoordeling betreft de kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van hiervan. Ook de afstemming daarvan met andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen wordt hierin meegenomen.
 • De kaders waarbinnen je te werk gaat, worden gevormd door wet- en regelgeving, vastgesteld beleid en overige richtlijnen.

 

Functie eisen

Opleidingseisen:

 • Minimaal afgeronde WO-opleiding bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of vergelijkbaar.

Kennis, inzicht en vaardigheden:

 • Brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied.
 • Kennis van de Defensie- of overheidsbeleidsterreinen in relatie tot informatievoorziening.
 • Ervaring en opgebouwde kennis betreffende automatisering van complexe systemen, zowel in het volledige voortraject als bij de volledige realisatie.
 • Brede kennis van het eigen werkterrein, van beleid en bestuur en hieraan gerelateerde BV en IV beleidsprocessen.
 • Kennis van het vakgebied ICT in relatie met de bedrijfsvoering.
 • Kennis van methoden en technieken voor management en bedrijfsvoering.
 • Vaardigheden in het omgaan met tegengestelde belangen.
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan het eigen werkterrein.
 • Ervaring met het geven van sturing aan multidisciplinaire werkgroepen.
 • Kennis van organisatie en werkwijze van Defensie in het algemeen en de JIVD in bijzonder.
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, formuleren en uitdragen van beleidsadviezen.

 

Competenties:

 • Organisatiegericht
 • Omgevingsgericht
 • Netwerken
 • Creatief
 • Plannen en organiseren
 • Analytisch denkvermogen

 

 

Arbeids­voorwaarden

 

 • Salaris­niveauschaal 12
 • Salaris­omschrijving Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
 • Maand­salaris Min €4.255 – Max. €5.471 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

 

Interesse? Klik op de 'more information'-button bovenaan de pagina om te solliciteren.