Zoekwoorden:
Information Management, agile
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
12/10/2021
Status:
Open
Reageer voor:
02/11/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

In het kort

 • In de functie ben je procesverantwoordelijkheid voor de richting van de kwaliteit van de informatievoorziening binnen de business. Vertaal je beleidsdoelstellingen in IV-beleid. Stakeholdermanagement, integraal scenario denken en flexibiliteit zijn hierbij van belang. Je bent hiermee sparringpartner en adviseur van de business;
 • De afdeling Informatievoorziening binnen het cluster D&I heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren, zodat iedere Amsterdammer kan profiteren van technologische ontwikkelingen;

 • Werken in een aantal diverse team die nauw met elkaar samenwerken: twee teams Proces- en Informatiemanagement waaronder ook het expertiseteam Architectuur valt, twee teams Functioneel Beheer en een derde Functioneel Beheerteam waaronder ook Informatiebeheer valt.

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

In de functie ben je procesverantwoordelijkheid (regie en coördinatie) voor de richting van de kwaliteit van de informatievoorziening binnen de business. Vertaal je (strategische en/of tactische) beleidsdoelstellingen in (strategisch/tactisch) IV-beleid. Stakeholdermanagement, integraal scenario denken en flexibiliteit zijn hierbij van belang. Je bent hiermee sparringpartner en adviseur van de business.

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Ontwikkelen en formuleren van het informatiebeleid en de informatiestrategie, als afgeleide van de business strategie;
 • Coördineren van de totstandkoming van het informatieplan en de informatie architectuur;
 • Analyseren van ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologie, Interne Dienstverlening) en (laten) vertalen van deze ontwikkelingen naar consequenties voor de informatievoorziening;
 • Opstellen van eisen ten aanzien van de inrichting van de informatievoorziening en de informatiehuishouding;
 • Zorg dragen voor een adequate inrichting van de informatiemanagement- en functioneel beheer organisatie.

Daar komt bij dat: 
Je het beleid gaat formuleren t.a.v. externe en interne leveranciers. Daarnaast draag je zorg voor een optimale fit tussen de bedrijfsprocessen en de ondersteunende Informatiezorg. Je coördineert daarnaast de inventarisatie van de informatiebehoeften van het management en van de businessunits. Ook draag je zorg voor een adequate ondersteuning vanuit de business bij de implementatie van nieuwe/gewijzigde informatievoorziening. Daarnaast stel je de jaarlijkse begroting voor investeringen op en dien je deze in. Tot slot laat je voortgangsrapportages opstellen over de uitvoering van het informatieplan, beheerplan en afzonderlijke projecten strategische beleidsrealisatie.

 

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

Het cluster Dienstverlening en Informatie (D&I) is verantwoordelijk voor:

 • Het leveren en continu verbeteren van dienstverlening, producten en diensten aan burgers en ondernemers van de gemeente Amsterdam;
 • Het leveren van dienstverlening aan interne organisatieonderdelen en partners op het gebied van informatievraagstukken;
 • Het vergroten van de informatiepositie van de gemeente Amsterdam ten aanzien van de ambities van de stad en de vraagstukken waar de stad voor staat, door clusters actief te adviseren, te faciliteren en te helpen ontsluiten van gemeentebrede informatie;
 • Het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid in de stad.

De afdeling Informatievoorziening binnen het cluster D&I heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren, zodat iedere Amsterdammer kan profiteren van technologische ontwikkelingen, maar waarbij we ondertussen zorgen dat alle informatie zo zorgvuldig en veilig mogelijk wordt gebruikt en de privacy van de Amsterdammer kan worden gegarandeerd. De afdeling is georganiseerd in een aantal teams: twee teams Proces- en Informatiemanagement waaronder ook het expertiseteam Architectuur valt, twee teams Functioneel Beheer en een derde Functioneel Beheerteam waaronder ook Informatiebeheer valt.

 

Vergunningen Toezicht en Handhaving en Dienstverlening spelen een cruciale rol in het realiseren van het beleid van de gemeente Amsterdam. Dat gebeurt door op tal van onderwerpen (bouw, monumenten, openbare ruimte, evenementen, horeca, prostitutie et cetera) vergunningaanvragen te behandelen, toezicht te houden en regels te handhaven. Het betreft een domein dat continue in beweging is, met veel politieke en publicitaire impact, variërend van anticiperen op lange termijn-ontwikkelingen tot snel inspelen op actuele uitdagingen. Het domein is sterk informatie-afhankelijk, maar levert ook cruciale informatie aan andere onderdelen van de gemeente. Ontwikkelopgaven hangen samen met toenemende behoefte aan openbaarheid én privacybescherming, ontwikkelingen naar meer participatie, samenwerking en co-creatie, en de wens om risicogericht te werken en onderdelen van processen te automatiseren. Bestaande systemen worden daartoe doorontwikkeld.

 

De gemeente Amsterdam zet stappen in het opgavegericht werken, waarbij we de opgaven in de stad centraal stellen. De werkcultuur en houding is daarbij gericht op de stad en samenwerking met partners en bewoners in de stad. Diverse Gemeentelijk processen en systemen die ons werk ondersteunen worden hierdoor beter ingezet. Dit moet het makkelijker maken om ons rond de opgaven te organiseren. Het werken aan de opgaven vraagt om wendbaarheid in ons handelen en in de systemen die onze processen ondersteunen.

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie Informatiemanager zien we ook graag:

 • Wo werk- en denkniveau op het gebied van Master Bedrijfskundige Informatica;
 • Minimaal 5 jaar recente ervaring in een complexe organisatie op het snijvlak van organisatie en informatievoorziening met opdrachtgevers en ketenpartners;
 • Kennis van Agile, SAFE, OKR methodieken;
 • Kennis van Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Competenties:

 • Omgevingsbewustzijn en initiatief;
 • Resultaatgerichtheid en relatiebeheer;
 • Overtuigingskracht en samenwerken.

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als Informatiemanager kom je ons 32 - 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • Een bruto maandsalaris tussen € 4.279,- en € 5.872,- (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam;
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en je hebt nog geen vast contract;
 • Het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen gemeente Amsterdam en daarbij overplaatsing, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt.

*interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die  minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren.

 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt;
 • Flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • Een mobiele telefoon;
 • Hybride werken: de gemeente Amsterdam start zodra dit mogelijk wordt met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen.

 

Heb je nog vragen?

Over de functie en/of sollicitatieprocedure kun je: Sander Ujzanovitch benaderen, Teammanager IV, via e-mailadres:s.ujzanovitch@amsterdam.nlen/of telefonisch via: 0617884123.

 

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 02 november 2021 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • Je solliciteert op een functie die de komende jaren gaat veranderen. De gemeente Amsterdam wil aansluiten bij de digitale ontwikkelingen en de veranderende behoeften van burgers, ondernemers en bezoekers. De komende jaren wordt daarom flink geïnvesteerd in het i-domein, de verzameling bedrijfsonderdelen die de digitale ondersteuning voor de stad bieden. Investeringen in het applicatielandschap, de data-functie, moderne methodes en technieken, maar ook in scholing en samenwerking rond i-opgaven. Dit vraagt om professionals die flexibel willen zijn, willen werken aan permanente ontwikkeling en plezier hebben in het werken aan wendbare I-oplossingen voor de stad. Wij zullen je daarbij helpen met het aanbieden van vakgerichte trainingen. Kun jij meebewegen en ben je bereid om je te ontwikkelen in de functies van de toekomst? Dan nodigen we je uit om te solliciteren en gaan wij graag met je in gesprek;

 • Intern wordt de vacature als volgt genoemd: Cluster informatiemanager medior;
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega’s zoveel mogelijk thuis. Als je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, dan plannen we een videogesprek met je in. Wij nemen contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt. Eventueel volgt een tweede gesprek;
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure;
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.