Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
11/08/2021
Status:
Open
Reageer voor:
01/09/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

De functie

De functie innovatiemanager bij het CTO Innovatieteam is tweedelig. Het eerste deel is het voeren van strategie en aansturing op het programma smart mobility van de gemeente Amsterdam met nationale en internationale samenwerkingspartners publiek en privaat. Het andere deel van de functie is het opzetten van een implementatie strategie voor de digitaliseringsopgave, standaardiseren van de (samenwerkings-) vormen i.c.m. met nieuwe methodieken zoals agile/ scrum en ruimte voor reflectie en ontwikkeling, maar ook structuur verder aan te brengen binnen het smart mobility team. Ook ben je bereid om net een paar extra stappen te zetten om de ambities te behalen en het verschil te maken voor Amsterdam op het gebied van innovatie en mobiliteit.

Het programma Smart Mobility heeft veel strategische partners en verschillende projecten die reeds zijn gestart en worden opgestart op invulling te geven aan het toekomstig mobiliteitsysteem. Samenwerken met deze partners intern en extern wordt steeds omvangrijker en belangrijker mede door de impact van digitalisering en de rol die het programma hierin speelt.

Met de huidige hoeveelheid strategische partners en (30) projecten wordt het steeds belangrijker om een goede strategie met portfolio in te richten.
Voorbeelden van partners waar wij veel mee samenwerken zijn bijvoorbeeld: Johan Cruijff Arena, TNO, GVB, Ministerie I&W en AMS institute. De functie is deels strategisch invulling geven aan het programma, maar bestaat ook uit aansturing van een team van 30 relatief jonge mensen met een innovatie minded gedachte.

We zoeken daarom zowel een flexibele strateeg als een praktische aanpakker.
In deze functie schakel je veel tussen verschillende thema’s (digitalisering, data, innovatieve concepten zoals autonoom vervoer en participatie trajecten) en stuur je verschillende projectleiders en data engineers/ analisten / scientist aan.

Werkzaamheden:

 • Het voeren van strategie op het programma smart mobility 2019 – 2025 Amsterdam en toe werken naar bestuurlijk draagvlaak inclusief het leggen van verbindingen naar andere thema’s zoals digitale veiligheid, duurzaamheid, energie, participatie etc. ;
 • Het houden van overzicht en aansturen van het team (30fte) met andere 2 projectmanagers en secretaris over invulling van de lopende activiteiten en projecten uit het programma om waar mogelijk een uniforme werkwijze te hanteren en kennis en kunde met elkaar en het team uit te wisselen;
 • Het inrichten van een portfolio voor de digitaliseringsopgave op basis van lopende en/of nieuwe projecten en activiteiten. Hierbij aansluiten op ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en hier een implementatie strategie voor in te richten met andere afdelingen zoals Verkeersmanagement van de directie Verkeer en Openbare Ruimte en het i-domein, met als belangrijkste onderdelen:
  • Opstellen van een plan van aanpak;
  • Vertalen van het huidig portfolio naar de verkenning op de nieuwe visie;
  • Uitwerken om te komen tot een samenstelling vanuit verschillende afdelingen;
  • Financiële doorvertaling resulterend in aanvragen voor financiering intern en extern.
 • Deelname namens Smart Mobility Amsterdam aan verschillende stuurgroepen zoals Deelmobiliteit, Amsterdamse Voorwaarden, MRA Platform Smart Moblity, Zuidoost Bereikbaar en het leveren van een algemene bijdrage en adviseren om de samenwerking te versterken voor een toekomstig mobiliteitssysteem;
 • Organiseren en bijhouden van het overzicht van personele ontwikkeling via plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken en coaching gesprekken;
 • Overzicht houden van de financiën, verantwoording en goedkeuring;
 • Afstemming met contract manager en jurist t.b.v. huidige en nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met partners;
 • Het aansturen van communicatie, privacy en security teamleden en de afstemming hierover met andere afdelingen en externen;
 • Het onderhouden van een (inter) nationale samenwerking op CEO niveau op het gebied van smart mobility.

Wij vragen

 • Een erkend wo diploma;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de rol programmamanager;
 • Aantoonbare ervaring in mobiliteits- en/of digitaliseringsprojecten;
 • Ervaring aan zowel publieke als aan private zijde voor wat betreft mobiliteitsprojecten;
 • Affiniteit met technische en digitale toepassingen, met name in relatie tot mobiliteit, etc.;
 • Affiniteit met aansturing van multidisciplinaire teams;
 • Ervaring met het opzetten van een implementatie strategieën en benodigde draagvlak kunnen creëren;
 • Ervaring met innovatieve projecten en of pilots;
 • Ervaring en interesse voor trends en ontwikkelingen in de mobiliteit, innovatie en digitalisering;
 • Ervaring in het schrijven van politiek bestuurlijke documenten.

Competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Visie;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Besluitvaardig.

Wij bieden

 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 11 maanden;
 • Je salaris is minimaal € 4.777,- en maximaal € 6.365,- bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week;
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen;
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden,

De organisatie

CTO Innovatieteam

De doelstelling van het CTO innovatieteam is het actief signaleren, agenderen, programmeren en organiseren van (technologische) innovaties die bijdragen aan gemeentelijke doelstelling en het faciliteren van partijen ten behoeve van nieuwe producten en diensten.

We zetten in op een innovatieve en moderne organisatie, van idee naar realisatie. Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op ideeën, producten, diensten en processen, bijvoorbeeld als gevolg van technologische en sociale ontwikkelingen. Kijk ook op:

Met het team werken we vaak samen met andere delen van de organisatie. We werken met name op laptops en flexplekken en we bieden ruimte voor nieuwe manieren van werken. Zo ben je redelijk vrij om de 36 uur per week in te delen waarbij we de balans tussen werk en privé belangrijk vinden.

Het CTO innovatieteam staat voor ontwikkeling. Wij hebben meerdere professionaliseringsdagen per jaar met diverse onderwerpen. Daarnaast biedt ons team uitgebreide ontwikkelkansen en we verwachten ook dat jij je continu ontwikkelt binnen en buiten je vakgebied.

Programma Smart Mobility

Op 9 november 2016 is het actieprogramma Smart Mobility gestart en is het team hard op weg om de eerste slimme en schone mobiliteitsoplossingen te realiseren. Met de projecten uit het actieprogramma zetten we de eerste stap op weg naar oplossingen om de stad ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden. Amsterdam zal de komende decennia hard blijven groeien en dat betekent dat de behoefte aan mobiliteit enorm toeneemt. Tegelijkertijd worden de beschikbare openbare ruimte en ruimte op de weg, in de trein, in de tram en op het water steeds schaarser. Daarnaast komen innovaties vanuit de markt in hoog tempo op ons af. Denk aan deelfietsen of AirBnB. Dit soort innovaties biedt kansen om mobiliteit in tijd en ruimte te spreiden. Tegelijkertijd moeten ze wel op tijd in goede banen worden geleid en gebruik worden gemaakt van de juiste data. Deze ontwikkeling vraagt naast experimenten en pilots om een meer strategische benadering, zodat ongewenste ontwikkelingen kunnen worden voorzien, voorspeld op basis van de beschikbare en nieuwe data in samenwerking met partners.

Opgavegericht werken

De gemeente Amsterdam zet stappen in het opgavegericht werken, waarbij we de opgaven in de stad centraal stellen. De werkcultuur en houding is daarbij gericht op de stad en samenwerking met partners en bewoners in de stad. Diverse Gemeentelijk processen en systemen die ons werk ondersteunen worden hierdoor beter ingezet. Dit moet het makkelijker maken om ons rond de opgaven te organiseren. Het werken aan de opgaven vraagt om wendbaarheid in ons handelen en in de systemen die onze processen ondersteunen.

Leveringsorganisatie

Hierin bevinden zich meerdere disciplines die zich bezighouden met het leveren van I-dienstverlening op het gebied van softwareontwikkeling, IT-werkplek en clouddiensten en het beheer van het applicatielandschap van Amsterdam. Dit applicatielandschap van de gemeente gaat de komende jaren sterk veranderen, waarbij Legacy applicaties zoveel mogelijk worden gemoderniseerd en er gebruik wordt gemaakt van standaardapplicaties, SaaS-oplossingen en zelfbouw. Door verandering van techniek en oplossingen verandert het beheer van deze applicaties. Ook verandert de werkwijze doordat we in Agile teams samenwerken over de ketens heen. Ketens bestaande uit onze leveranciers, business, stakeholders en burgers en bedrijven. Hierbij zullen we de stedelijke werkwijzen en vakmanschap verder ontwikkelen. Zullen we met behulp van data sturen op verbetering van levering van I-diensten en dienstverlening. Als de standaardoplossingen in de markt niet voldoen, dan kiest Amsterdam voor eigen softwareontwikkeling op haar Azure platform, waarbij Agile werken in DevOps-teams de norm is.