Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
27/10/2022
Status:
Open
Reageer voor:
14/11/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Stimuleer ons risicobewustzijn als manager afdeling Operationeel Risicomanagement bij DNB.

 

Jij hebt impact

Het werk van DNB gaat over financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Daar heb jij als manager afdeling Operationeel Risicomanagement impact op. Risicoanalyse en oog voor bedrijfsvoering zijn sleutelbegrippen in jouw rol. Zo zet je als serieuze business partner en samen met jouw team de kaders voor ons operationeel risicomanagement.

 

Zo doe je dat als afdelingshoofd Operationeel Risicomanagement bij DNB

Je geeft leiding aan en coacht een team van ongeveer 12 hoogopgeleide professionals. Samen met je team zorg je voor de tweede lijn rond de continuïteit van onze bedrijfsvoering, informatiebeveiliging en operationeel risicomanagement. Dit doe je in samenhang met onze omgeving: de financiële sector, het Europees Stelsel van Centrale Banken, het Single Supervisory Mechanism, het Single Resolution Mechanism en de ontwikkelingen in de samenleving en in Den Haag. Intern werk je nauw samen met de operationeel risico-onderdelen van de DNB-divisies en geef je functioneel leiding aan de eerstelijns operational risk officers.

Wat ga je precies doen?

 • Je hebt directe verantwoordelijkheid voor het overkoepelende ORM-raamwerk, het informatiebeveiligingsbeleid en de continuïteit van bedrijfsvoering (business continuity management). Je coördineert, bevordert en controleert verbeterprogramma’s en je ziet toe op de noodzakelijke DNB-brede activiteiten. 
 • Je bent voorzitter van de Informatiebeveiliging Privacy en Cloud board. 
 • Je onderhoudt relevante externe en interne contacten op alle niveaus en je vertegenwoordigt DNB in nationaal en internationaal overleg. 
 • Je hebt gedegen kennis van het three lines of defence model. Je coördineert het algehele operationeel risicobeleid binnen DNB en het functioneren van de three lines of defence. Belangrijke taken zijn het centraal verzamelen, registreren en beoordelen van informatie over operationele risico’s en de aanwezige beheersmaatregelen en het opzetten van een register ter identificatie en voorkomen van incidenten. Tevens borg je het effectief functioneren van de Operational Risk Board. 
 • Je adviseert de eerstelijnsfuncties bij de uitvoering van risicoanalyses en de implementatie van beheersmaatregelen ten aanzien van operationele risico’s; en je houdt toezicht op de naleving hiervan. Verder ondersteun en adviseer je bij de verdere bestendiging van het operationeel risicomanagement in alle drie de lijnen van het three lines of defence model. 
 • Je volgt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van operationeel risicomanagement, informatiebeveiliging en business continuity. 
 • Je stimuleert het risicobewustzijn en het risicobeheersingsniveau.
 • Je monitort en rapporteert periodiek aan de Operational Risk Board en de directie over bestaande en potentiële operationele risico’s in brede zin en informatiebeveiligingsrisico’s en bedrijfsvoeringsrisico’s in specifieke zin. 
 • Je verzorgt en coördineert voorlichting en interne opleidingen van de medewerkers op het gebied van operationeel risicomanagement, business continuity en informatiebeveiliging.

Hier doe je dat

De afdeling Operationeel Risicomanagement is onderdeel van de divisie Finance & Risicomanagement. Daarnaast omvat de divisie de afdeling Risicomanagement & Strategie en de afdeling Finance & Advies. Je maakt als afdelingshoofd deel uit van het MT van de divisie en je rapporteert aan de divisiedirecteur.

De afdeling Operationeel Risicomanagement is als tweede lijn gepositioneerd om helder, DNB-breed beleid te maken, te toetsen op naleving daarvan en de lijn te adviseren bij implementatie. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het DNB-brede risk awareness programma. Als tweedelijnsfunctie geef je binnen DNB functioneel leiding aan de inrichting, opleiding en kwaliteitsbewaking van het operationeel risicomanagement. Je hebt daarbij een onafhankelijke rol ten opzichte van de lijnverantwoordelijken. Een belangrijk middel om te toetsen op de juiste naleving van beleid is de bevoegdheid om op elke plek binnen de organisatie gevraagd en ongevraagd onderzoek te kunnen (laten) doen en zo nodig zaken voor te schrijven en te (laten) controleren.

Voor de werkdomeinen informatiebeveiliging en business continuity heb je veelvuldig contact met de afdeling Digital Security Services binnen de divisie Data- & Informatietechnologie. 

Bij DNB werken we hybride. Ons kantoor in Amsterdam is onze thuisbasis, de plek waar we elkaar ontmoeten, waar we met elkaar kennis delen en (samen)werken. Tegelijkertijd is er ook voldoende ruimte om een werkplek en -tijd te kiezen waar we ons werk het beste kunnen doen en waar we zo veel mogelijk waarde kunnen toevoegen. En natuurlijk zorgen we dat je ook thuis uitstekend kunt werken met laptop, telefoon en een goede thuiswerkplekinrichting.

 

Dit breng je mee

Je beschikt over natuurlijk overwicht en overzicht, je bent iemand die een rechte rug houdt en onafhankelijk opereert. Je bent in staat om goede belangenafwegingen te maken tussen risico’s en onze uitvoerende taken. Je hebt zicht op de neveneffecten van beslissingen. Je kunt uitstekend samenwerken met verschillende disciplines op verschillende niveaus. Je bent alert, initiatiefrijk en omgevingsbewust. Uiteraard ben je een specialist in je vak op deskundigheids- en autoriteitsniveau. De belangen zijn niet altijd gelijkgericht dus overtuigingskracht en volhardendheid zijn ook relevante competenties. Tegelijkertijd verlies je de goede relatie niet uit het oog en blijf je alert op een (goede) verbinding. 

Waar zijn we verder nog naar op zoek?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau, kennisgebied in de richting van bestuurskunde, bedrijfskunde of informatica. 
 • Je beschikt over minimaal 8 jaar relevante ervaring op het gebied van operationeel risicomanagement. 
 • Je beschikt over kennis van de Financiële Kern Infrastructuur (FKI).
 • Je hebt kennis van en ervaring op strategisch en tactisch niveau met de IT-technische, gedragsmatige en fysieke beveiligingsaspecten van informatiebeveiliging.
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van adviseren, organisatiekunde en projectmanagement. 
 • Jouw communicatieve vaardigheden zijn uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk en zowel in het Nederlands als in het Engels. 
 • Goede kennis van de organisatie van DNB is een pre.

Dit bieden we je

Een 36-urige werkweek met werk midden in de financiële en economische actualiteit. Bij een betrouwbare en maatschappelijk betrokken werkgever in Amsterdam, die voortdurend inspeelt op de veranderende eisen van onze omgeving. En die doorlopend innoveert. We staan als instelling midden in de samenleving. Onze mensen zijn gedreven en betrokken bij hun werk binnen een maatschappelijke context. Wij zien een diverse en inclusieve werkomgeving als één van de voorwaarden om als organisatie succesvol te zijn en onze doelstellingen te blijven bereiken. Benieuwd hoe wij dat doen en wat onze collega’s hiervan vinden? Lees en bekijk hier meer. Dit biedt jou volop kansen je verder te verdiepen en nieuwe ervaringen op te doen. In Nederland, maar ook daarbuiten. 

De overige goede arbeidsvoorwaarden die horen bij deze functie:

 • Een salaris van minimaal € 7.000,-- en maximaal € 10.000,-- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek. De uiteindelijke inschaling is onder meer afhankelijk van je kennis en ervaring.
 • Een 13de maand, 8% vakantietoeslag berekend over 13 maanden en een vrij besteedbaar persoonlijk budget van 8,9% van je 12-maandssalaris.
 • Pensioenopbouw op basis van middelloon met voorwaardelijke indexatie. Eigen bijdrage in de premie 6,54%.
 • Keuze tussen een lease-auto (normbedrag € 981,-- per maand), een OV-jaarkaart 1e klas óf een mobiliteitsbudget van € 784,-- bruto per maand.
 • Veel mogelijkheden jezelf door opleiding en training zowel vakinhoudelijk als persoonlijk te blijven ontwikkelen.
 • Een goede balans tussen je professionele en je privéleven. In deze functie is het mogelijk om 4 dagen van 9 uur te werken.