Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Apeldoorn
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
10/03/2023
Status:
Open
Reageer voor:
25/04/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Bijdragen aan een beter Nederland, dat past bij jou. Het Kadaster beheert enorm veel eigendoms- en geodata, vaak in samenwerking met partners. We hebben een ambitieus securitybeleid, zijn goed zichtbaar en zien beweging in de organisatie. Wij zijn op zoek naar nieuw talent, zet jezelf op de kaart als:

 

Managerial Chief Information Security Officer (CISO)

“Deze functie die je deels zelf invult is uniek door de grote mate van zelfstandigheid op strategisch niveau. Je bent losgekoppeld van de techniek, maar wel verbonden. Je rapporteert direct aan de raad van bestuur en de dynamiek van een uitvoeringsinstantie maakt het leuk en uitdagend”- Ardie Kleijn, interim CISO.

 

Wat ga je doen?

In een notendop: jij zorgt ervoor dat het Kadaster beschikt over een optimaal functionerend systeem van informatiebeveiliging. Je bent een echte verbinder tussen besturing/management en uitvoering, maar ook over de directies heen. Bij een crisis of calamiteit geef jij richting aan de crisisorganisatie en ben jij de verbinding naar het crisisbeleidsteam. Jij geeft richting en invulling aan het Kadasterdoel voor een hoog niveau van organisatievolwassenheid voor informatiebeveiliging. Jij werkt graag vanuit het inzichtelijk maken van risico’s zodat het management keuzes kan maken. Deze risico’s zijn business gedreven, dus niet technisch. Verder:

 • bevorder jij de veerkracht en weerbaarheid van de organisatie door de ‘wat vraag’ te definiëren en vrijheid te geven in de uitvoering;
 • overzie je de crisisorganisatie en zorg je ervoor dat men regelmatig oefent;
 • zie je (als crisisleider) erop toe hoe de organisatie reageert bij ernstige informatiebeveiligings- of IT-incidenten;
 • stel je kaders, geef je richting en rapporteer je over de voortgang;
 • ben je aanspreekpunt en ‘trusted advisor’ voor de business;
 • ben je sparringpartner voor de raad van bestuur, de directies en management;
 • onderzoek je risico’s en bied je oplossingsrichtingen aan;
 • verifieer je de stand van zaken door (het laten) uitvoeren van analyses, audits, assessments en inzetten van red teaming.

 

Inhoudelijk richtinggevend

Jij ziet er op toe dat de beweging binnen het Kadaster zorgt dat we onze doelen bereiken en de organisatie weerbaar is en blijft. Je maakt gebruik van bestaande instrumenten en overlegorganen zoals: de security board, vakgroep security en de security roadmap (binnen het portfolio proces). Bij nieuwe ontwikkelingen geef jij strategisch advies over de aanpak en de inhoudelijke richting. Jij definieert wat er bereikt moet worden, zowel organisatorisch als technisch. Daarbij heb je oog voor de mens, in de visie van het Kadaster de sterkste schakel. Jij helpt collega’s sterk te houden door de uitrol van awareness programma’s.

 

Ons team

Het CISO-team (in opbouw) zorgt voor het strategisch en tactisch richting geven voor de Kadaster brede aanpak voor informatiebeveiliging. Jij geeft functioneel sturing aan de huidige decentrale informatiebeveiligingsorganisatie. Deze organisatie help jij uitbouwen. Jij zorgt voor de juiste inrichting/governance. Je werkt nauw samen met de functionaris gegevensbescherming en de centrale privacy officer. Op strategisch en tactisch niveau zijn deze verantwoordelijkheden gescheiden, op operationeel niveau liggen deze vaak bij dezelfde functionarissen. 


Jouw profiel

We zoeken een nieuwe collega die zichzelf ‘generalist’ noemt en niet zozeer een IT-/techniek (specialistisch) profiel. Met jouw generalistische expertise, leiderschaps- en communicatiekwaliteiten neem je besluiten. We zijn op zoek naar een CISO op bestuurlijk niveau. Stakeholders neem je op de juiste manier mee in het proces en je bent toegankelijk en zichtbaar. Wij geloven voor deze functie nadrukkelijk in bestuurlijke kennis en vaardigheden en minder in technische certificeringen. De belangrijkste competenties die wij zoeken zijn: analytisch, communicatief sterk, overtuigingskracht en pro-activiteit. Daarnaast heb je: 

 • relevante werkervaring in het vakgebied;
 • kennis van relevante standaarden en wet- en regelgeving;
 • het vermogen om risico’s in heldere business consequenties duiden;    
 • academisch werk- en -denkniveau.

Wij bieden 

Jij maakt de keuzes die passen binnen een flexibele werkweek (32-36 uur). Je werkt vanuit ons kantoor in Apeldoorn of vanuit huis (hybride).  

Het bovenstaande salaris is inclusief het Individueel Keuzebudget (IKB) van 25%. Je bruto maandsalaris is (op basis van 36 uur/ afhankelijk van kennis en ervaring) maximaal € 7.218 (schaal 14). Daarnaast ontvang je maandelijks maximaal € 1.804 IKB. Het IKB is opgebouwd uit vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, de waarde van bovenwettelijk verlof en de afkoop van diverse regelingen. Je kiest zelf waarvoor en wanneer je het IKB wilt gebruiken.  
 
Wat kun je doen met het IKB? 

 • bijkopen van extra verlofuren.
 • uit laten betalen in een zelfgekozen maand.
 • bijdragen aan je werknemersbijdrage pensioen (ABP). 

Verder bieden wij: 

 • een goede pensioenregeling (ABP) en eigen cao.
 • het wettelijk minimum vakantieuren is eenvoudig uit te breiden vanuit het Individueel Keuzebudget.
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.250 per jaar.
 • een thuiswerkvergoeding en een eenmalige vergoeding voor inrichting van je thuiswerkplek.
 • een tegemoetkoming voor je zorgkosten van € 131,84 per maand.

Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract, bij wederzijdse tevredenheid en gelijkblijvende omstandigheden zetten we deze om naar een vast contract. Een eventuele directe aanstelling is bespreekbaar. 

 

Interesse? Sollicitatie en informatie

Solliciteer direct via onderstaande button. Meer inhoudelijke informatie? Bel Ardie Kleijn, interim CISO via 06-54797379. Meer informatie over de sollicitatieprocedure (of andere vragen)? Bel Michel Varkevisser, corporate recruiter, via 06-50085341 (ook bereikbaar via WhatsApp). Een veiligheids- en geschiktheidsonderzoek alsmede een ontwikkelassessment kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

 

Procedure & meer weten?

In dit geval werken we niet met een sluitingsdatum. Zodra wij voldoende aansluiting zien op basis van het CV en de motivatie dan plannen we direct een afspraak in om kennis te maken met elkaar.