Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
09/07/2020
Status:
Open
Reageer voor:
06/08/2020
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

Ministerie van Economische zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Het ministerie van EZK verbindt en vernieuwt. Samen met partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later.

Wij werken aan een klimaatneutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energie. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten.

Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook grensoverschrijdend. We zoeken daarbij actieve samenwerking met Europese en internationale partners.

Lees meer over het ministerie van EZK.

 

Anders kijken. Meer zien.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

 

Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie

Het DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I) bestaat uit vijf beleidsdirecties, waar de directie DE er één van is. Opgavegericht werken is uitgangspunt. Wij streven naar een platte organisatie met zo min mogelijk schotten die de samenhang van de maatschappelijke opgaven en beleidsprocessen ondersteunt. Samenwerking en verbinding tussen de organisatieonderdelen en een flexibele inzet van mensen en middelen zijn daarbij cruciaal.

 

Directie Digitale Economie

De directie Digitale Economie staat voor een samenleving waarin digitalisering optimaal bijdraagt aan economische en maatschappelijke kansen voor iedereen. We borgen betrouwbare en hoogwaardige connectiviteit voor iedereen en een vrij en open internet. We bevorderen de toepassing van digitale technologie en we benutten de kansen van data (o.a. in de industrie). We stimuleren onderzoek & innovatie rond digitale technologie. We ordenen de digitale markten voor infra & diensten, met oog voor betaalbaarheid, keuzevrijheid en ruimte voor alle ondernemers en consumenten. En wij voeren regie over de uitvoering en doorontwikkeling van de Digitaliseringsstrategie.

Werken bij de directie DE kenmerkt zich door slim en handig opereren binnen een dynamische en snel veranderende beleidsomgeving, zowel nationaal als internationaal. Tempo maken in het vinden van oplossingen is nodig als de politiek bestuurlijke omgeving daarom vraagt. Initiatief nemen bij het vormen van allianties met andere departementen, EU-lidstaten, bedrijfsleven en kennisinstellingen is cruciaal voor het bereiken van resultaten. De directie bestaat uit ongeveer 70 personen en werkt in clusters, projecten en programma’s.

 

De opgave

Digitalisering transformeert onze economie en maatschappij in een razendsnel tempo. Dit is een wereldwijde ontwikkeling, waarbij digitale technologieën als kunstmatige intelligentie, blockchain, 3D printen, en cloudstorage op steeds meer plekken worden ingezet.  

Voor de zomer van 2018 heeft de Staatssecretaris van EZK de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) gelanceerd. Deze kabinetsbrede strategie heeft als doel dat Nederland digitaal koploper wordt van Europa. Bij de uitvoering en doorontwikkeling van de NDS staat versnelling en het bevorderen van samenwerking centraal. Zo moeten we de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering beter benutten en het fundament voor digitalisering (basisvoorwaarden als innovatie, vaardigheden en cybersecurity) versterken.

Nederland heeft een goede uitgangspositie om digitaal koploper te worden. We hebben een digitale infrastructuur van wereldklasse. Wifi en bluetooth zijn uitvindingen van Nederlandse bodem. De AMS-IX, een van de belangrijkste internetknooppunten ter wereld, bevindt zich in ons land. Nederland heeft internationaal gezien een hoogopgeleide beroepsbevolking en consumenten lopen hier vaak voorop in het omarmen van nieuwe digitale toepassingen. Ook hebben we in Nederland toonaangevende bedrijven als Booking.com, TomTom, Adyen, NXP, Coolblue en WeTransfer.

Het realiseren van een samenleving waarin digitalisering en de Nederlandse infrastructuur optimaal bijdragen aan economische en maatschappelijke kansen voor iedereen, is alleen mogelijk als de randvoorwaarden, zoals privacy, economische en digitale veiligheid en betrouwbaarheid, goed geborgd zijn. De directie DE werkt daarom o.a. aan de betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur, de uitvoering van een Roadmap voor digitaal veilige hard- en software en een kennis en innovatie agenda voor cybersecurity. Via het Digital Trust Center wordt voorlichting over digitale veiligheid gegeven aan het bedrijfsleven en worden samenwerkingsverbanden bevorderd. Het nieuwe MT lid neemt actief de leiding m.b.t. het onderwerp digitale en economische veiligheid en betrouwbaarheid, signaleert nieuwe ontwikkelingen op dit terrein en vertaalt dit in nieuwe beleidsvoornemens.

Het is belangrijk dat het MT lid zich breed verantwoordelijk voelt voor zowel de inhoudelijke opgaven als voor de verdere professionalisering van de werkprocessen en het personeelsbeleid van de directie.

 

Wat vraagt dit van jou?

Je bent een (ervaren) leidinggevende, die actief stuurt op teambuilding en een beheersbare werkdruk met oog voor werkplezier. Een manager die coachend leiding geeft en de kwaliteiten van professionals optimaal weet te benutten. Die collegiaal, verbindend en betrokken is. Door de rust die je uitstraalt, creëer je in de dagelijkse hectiek momenten van reflectie.

Daarnaast heb je ervaring met publiek-private samenwerking en schrik je niet van politiek bestuurlijke ‘drukte’. Sterker nog, dit vind je leuk! Je hebt een uitstekende politiek-bestuurlijke antenne en je bent in staat om je stevig te profileren. Je kent de weg in het Haagse en weet hoe het is om te werken in de hogere regionen van een beleidsdepartement. Je bent van nature actiegericht en dit laat je overal en altijd zien in je werk.

 

Verder breng je het volgende mee

 • Affiniteit met de onderwerpen van de directie, in het bijzonder met digitale veiligheid en/of digitalisering waarbij kennis van het bedrijven- en innovatiebeleid een pre is.
 • Je bent verbindend vanuit overzicht.
 • Je hebt een externe oriëntatie en bent gericht op samenwerking.
 • Je bent communicatief vaardig en hebt een scherpe pen.

Wat bieden wij?

 • De kans om op een essentieel politiek-bestuurlijk niveau te werken aan uitdagingen die iedereen raken;
 • Leidinggeven aan een groep bevlogen mensen in een dynamische omgeving;
 • Een collegiaal MT van vier dat gekenmerkt wordt door samenwerking en verbinding.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.
 • Salarisschaal 15, (€ 5447,34 - 7682,93 bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • Flexibele werktijden.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. Omdat je zeker in het begin vanwege de coronamaatregelen veel thuiswerkt, kun je ook rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

 

Bijzonderheden

Een assessment en een referentiecheck kunnen onderdeel uitmaken van deze procedure.

De selectiegesprekken worden gepland in de eerste en/of tweede week van september 2020.

 

Meer informatie over de procedure

Voor nadere informatie over de procedure zijn de MD-consultants van Bureau ABD bereikbaar.

Leonore Harthoorn (op vakantie van 20 juli tot 1 augustus)
telefoonnummer: 06-15 12 67 59
e-mail: l.harthoorn@minezk.nl

of

Aris-Jan Hofker
telefoonnummer: 06-21 10 19 23
e-mail: arisjan.hofker@minbzk.nl

 

Solliciteren

Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag via het sollicitatieformulier.

 

Meer informatie

Over de vacature

Jos de Groot
directeur Digitale Economie
Telefoonnummer: 06-46 15 22 28