Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Gepubliceerd:
03/02/2022
Status:
Open
Reageer voor:
15/02/2022
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

In het kort

Als nautisch inspecteur ben je de oren en ogen voor het beheer van het water in Amsterdam en de vaartuigen, objecten en werken die daar in liggen. De opdracht is om zorg te dragen voor het vlot en veilig houden van de vaarwegen, ook bij evenementen in en op het water.

 

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

 • Je bent verantwoordelijk voor de eerstelijns nautische advisering. Je inspecteert ter plekke de situatie en rapporteert en adviseert naar aanleiding van hetgeen je ziet en waarneemt. Je werkt samen in een team van zes collega’s: één strategisch nautisch adviseur, drie nautisch adviseurs en twee nautisch inspecteurs.
 • Je hebt kennis van voorschriften en wet- en regelgeving, zoals Binnenvaart Politie Reglement, Binnenvaarwet, Scheepvaartverkeerswet en Verordening op het binnenwater.

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Verrichten van inspecties op het gebied van vaarwegbeheer en nautisch beheer in de door de gemeente beheerde vaarwegen met behulp van een fiets, auto of een inspectievaartuig;
 • Opstellen van nautische adviezen met betrekking tot eenvoudige bouwplannen en evenementen op het water;
 • Controleren van metingen van vaartuigen en het opstellen van bijbehorende nautische adviezen;
 • Opstellen van verkeers- en bordenplannen voor de vaarwegen;
 • Deelnemen aan (interne en externe) projectgroepen die gericht zijn op passagiersvervoer, handhaving en bouwplannen;
 • Verrichten van overige werkzaamheden binnen de afdeling waaronder optreden bij calamiteiten, verwerken van gegevens in de geautomatiseerde systemen en de coördinatie van nautisch technische zaken;
 • Lopen van wachtdienst in de wachtdienstgroep Nautiek.


Inmiddels zijn de beleidsnota Nota’s Varen deel 1 en deel 2 vastgesteld, die ook impact hebben op jouw werkzaamheden. Daarnaast vragen de herstelwerkzaamheden aan de kades en bruggen in het grachtenstelsel veel aandacht met het oog op het vlot en veilig varen.

 

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.
De grachten zijn uniek en onlosmakelijk verbonden met onze stad. Niet voor niets maken ze onderdeel uit van het UNESCO werelderfgoed.
Om te zorgen dat Amsterdam een leefbare stad blijft voor bewoners, ondernemers en bezoekers en dat er een vlotte en veilige doorvaart mogelijk is, zijn duidelijke keuzes nodig. Om deze reden is het noodzakelijk om grenzen te stellen aan het gebruik van het water, waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar drukte en overlast door passagiersvaart, pleziervaart en illegale verhuur van boten. Handhaving, toezicht, helder en transparant beleid leveren een bijdrage aan de leefbare stad.
Het programma Varen is ingesteld om bovenstaande ambities van het College vorm te geven en te komen tot nieuwe maatregelen om zo Amsterdam leefbaar te houden.
Het programma Varen is verantwoordelijk voor:

 • Nautisch beleid; ontwikkelen & implementeren van beleid voor de plezier-, passagiers- en beroepsvaart;
 • Nautisch beheer; het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen en adviseren over nautische consequenties van te nemen maatregelen (bijvoorbeeld kadegebruik/ steigers);
 • Vergunningen; het verlenen of weigeren van onder andere exploitatie-, ligplaats- en evenementenvergunningen op basis van vastgesteld beleid;
 • Bezwaar en Beroep; het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken inzake vergunningen en besluiten.

In het programma werken ongeveer 50 mensen om ervoor te zorgen dat de beleidsnota’s worden vastgesteld, maar ook om uitvoering te geven aan het nautisch beheer en vergunningen uit te geven. Het team Nautisch Beheer bestaat uit zeven medewerkers, een Strategisch Nautisch Adviseur, 3 Nautisch Adviseurs, 2 Nautisch Inspecteurs en een teamleider.

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie Nautisch Inspecteur zien we ook graag:

 • MBO werk- en denkniveau;
 • Aanvullende vakopleidingen zoals een vaarbewijs zijn een pre;
 • Algemene theoretische en praktische kennis van het vakgebied;
 • Kennis van het vaarwegnetwerk binnen Amsterdam;
 • Kennis van mobiliteit op het water;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Inzicht in financiële en organisatorische samenhangen in relatie tot het eigen werkterrein.

 

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als Nautisch Inspecteur kom je ons 32 -36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € 2.798,- en € 4.109,- (schaal 9) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam.
 • een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en je hebt nog geen vast contract.
 • het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen gemeente Amsterdam en daarbij overplaatsing, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt.

*interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die  minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren.

 • ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen;
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen;
 • een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs;
 • een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt;
 • flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt;
 • een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • een mobiele telefoon;
 • hybride werken: de gemeente Amsterdam is gestart met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen.

 

Heb je nog vragen?

Heb je oriënterende vragen of vragen over deze functie, dan kun je contact opnemen met Rob Staal op telefoonnummer 06 48449816 of via mail: r.staal@amsterdam.nl

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Jelle Zwennis op telefoonnummer 06-23082830 of via mail: j.zwennis@amsterdam.nl

 

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 15 februari 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega’s zoveel mogelijk thuis. Als je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, dan plannen we een videogesprek met je in. Wij nemen contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt. Eventueel volgt een tweede gesprek;
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure;
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.