Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
The Hague
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
12/12/2020
Status:
Open
Reageer voor:
20/12/2020
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Functieomschrijving

De mensen bij Logius in Den Haag zorgen voor een digitale overheid die werkt voor iedereen. Als senior interne IT-auditor ga je aan de slag bij de afdeling Juridische Zaken en Inkoop. Jij voert interne audits uit, onder andere om te onderzoeken in hoeverre de dienstverlening en de interne organisatie aan de compliance-eisen en vigerende normen voldoen.

 

Je voert, op verzoek van het management of vanuit jouw eigen verantwoordelijkheid, controles en audits uit. Zo beoordeel je of beleid, procedures en richtlijnen juist worden opgevolgd en of de interne controles hierop volledig en effectief worden uitgevoerd. Daarnaast coördineer en begeleid je vraaggestuurde externe (IT-)audits.

 

Je neemt als senior interne IT-auditor kennis van compliance en IT met je mee. Zo ben je een prettige gesprekspartner voor de business. Je neemt ook de directies en de bestuurlijke omgeving mee in de resultaten van de audits en de gevolgen daarvan voor de dienstverlening. En je adviseert bij complexe multidisciplinaire (IT-)processen.

 

Je hebt meerdere multidisciplinaire aandachtsgebieden en speelt in op strategische beleidsdoelen. Ook coach en begeleid je je auditcollega’s. Daarnaast neem je als senior IT-auditor deel aan het virtuele team van het Logius Compliancy Netwerk. In dit team komen de onderwerpen risk en compliancy bijeen.

 

Voor de interne auditfunctie is een groeipad voorzien. Op dit moment ligt de focus op het uitvoeren van interne audits op de bedrijfsvoeringsprocessen en het begeleiden van vraaggestuurde externe audits. Na een evaluatie bekijken we of de interne auditfunctie kan worden verbreed met het uitvoeren van interne audits op primaire (IT-)processen van Logius.

 

 

Jouw taken

 • Je stelt in samenspraak met de business de auditkalender op.
 • Je bereidt interne audits op (IT-)processen van Logius voor en voert deze uit.
 • Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en onderhouden van het (interne) auditproces.
 • Je begeleidt en coördineert vraaggestuurde externe (IT-)audits.
 • Je rapporteert over de uitkomsten van de (interne) audits.

 

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante academische opleiding afgerond, bent afgestudeerd voor IT-auditor (post-master IT-auditing), bent ingeschreven als RE of hebt een CISA-certificering.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring met het uitvoeren van auditwerkzaamheden, liefst bij de Rijksoverheid.
 • Je beheerst het auditvak in brede zin en hebt het liefst al ervaring met het werken in een agile-omgeving.
 • Je hebt kennis van auditprincipes, onderzoeksmethoden en -technieken en kunt deze toepassen in standaard- en maatwerkaudits.
 • Je hebt kennis van regelgeving, voorschriften en procedures op het gebied van overheidsauditing.
 • Je kunt de uitvoering van audits coördineren.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het coachen en begeleiden van auditcollega’s.
 • Je kunt omgaan met tegengestelde belangen.
 • Je kunt het management adviseren over onderzoeksbevindingen.
 • Je kunt onderzoeksbevindingen presenteren in rapporten, zowel in vakinhoudelijk juiste als in organisatorisch en bestuurlijk begrijpelijke termen.
 • Je toont durf en initiatief en bent flexibel en resultaatgericht.
 • Je kunt goed samenwerken en toont zelfreflectie.
 • Je kunt goed analyseren, bent creatief en een echte netwerker.
 • Je koppelt omgevingsbewustzijn aan organisatiesensitiviteit.
 • Je kunt mensen overtuigen en goed plannen en organiseren.