Type:
Stage
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
03/02/2021
Status:
Open
Reageer voor:
08/02/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

De functie
Ben jij op zoek naar een leuke, leerzame en uitdagende stage met maatschappelijke impact? Dan is Team Digitale Veiligheid dé plek voor jou! Dit programma is onderdeel van het CTO (Chief Technology Office). Op de afdeling CTO wordt er samen gewerkt met bewoners, bezoekers, bedrijven en overheidspartners aan een toekomstbestendige stad. Team Digitale Veiligheid streeft naar een volledig digitaal veilige omgeving van Amsterdammers. Als communicatie stagiair bij Team Digitale Veiligheid help je ons bij de diverse innovatieprojecten in het sociaal domein, ontwikkel je je eigen blik op maatschappelijke vraagstukken en krijg je een uniek kijkje achter de schermen bij de innovatieafdeling van de Gemeente Amsterdam.

 

Wat ga je tijdens je stage doen:

  • Ondersteunen communicatie van team Digitale Veiligheid;
  • Eigen ideeën inbrengen en uitwerken;
  • Ondersteuning en notuleren bij workshops en de weekstart van het team;
  • Communicatie voor Digitale Perimeter op de Arena Boulevard;
  • Communicatie lopende corona projecten.

 

Wij vragen

  • Je hebt affiniteit met thema’s zoals digitale veiligheid en innovatie, technologische ontwikkelingen en digitale media en verder:
  • Volg je een hbo of wo op­lei­ding, rich­ting me­dia en/​of com­mu­ni­ca­tie;
  • Heb je een cre­a­tief denk­ver­mo­gen; nieu­we tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen en in­no­va­ties vra­gen vaak voor nieu­we ideeën en aan­pak­ken;
  • Heb je in­te­res­se in de in­vloed van tech­no­lo­gie/​in­no­va­tie op (Am­ster­dam­se) bur­ger en ideeën over hoe com­mu­ni­ca­tie/​me­dia kan bij­dra­gen aan meer ken­nis en min­der on­no­di­ge zor­gen over tech­no­lo­gie/​in­no­va­tie;
  • Heb je het ver­mo­gen tot sa­men­wer­ken met col­le­ga’s bin­nen een team, maar ook met ex­ter­ne part­ners.

 

Wij bieden
Een stage bij team Digitale Veiligheid geeft je de kans meer te leren over het digitaal veilig maken van de online omgeving van de Amsterdammer. We bieden een stageplek voor minimaal 3 dagen per week over een periode van minimaal 3 maanden. Daarnaast is er een stagevergoeding beschikbaar, afhankelijk van je leeftijd en gewerkte uren. De voorwaarden zijn te vinden op: www.amsterdam.nl/stage