Het National Security Advisory Centre (NSAC), ook wel Adviescentrum BVI genoemd, is in mei 2010 opgericht en bestaat momenteel uit negen senior experts met een breed scala aan expertise. Deze expertise ligt op het gebied van Security Risk Management, Terrorist Threat and Risk Analysis, CBRNe Assessments and Mitigation, Business Continuity Management, Insider Threat, Emergency and Crisis Management en Cyber Security - waaronder Information, ICT, ICS en SCADA Security.

 

We hebben gewerkt voor de Europese Commissie, NEN, de Nederlandse overheid, gemeenten, brancheorganisaties, exploitanten van Nationale kritieke infrastructuur en particuliere bedrijven in diverse sectoren. We zijn lid van de relevante NEN, CEN en ISO Technische Commissies Maatschappelijke en Burgerveiligheid (CEN/TC 391 en ISO/TC 292) waarin normen voor Security, Emergency Management, Crisis Management, Business Continuity Management and Operational Information Exchange zijn opgesteld.

 

Verder ondersteunt NSAC de Europese Commissie als beoordelaar en evaluator voor FP7 en Horizon 2020 projecten, en is het bekend met alle ins en outs van het opstellen van uitstekende voorstellen. Wij kunnen initiatieven ondersteunen door middel van het opstellen van het voorstel, het betrekken van de stakeholders en eindgebruikers, het ontwikkelen van realistische use-case scenario's, het onderzoeken van de stand van de techniek, het verzamelen van eindgebruikerseisen, het deelnemen aan het normalisatiewerk, en het evalueren, beoordelen en testen van innovatieve oplossingen. Het assisteren bij de managementactiviteiten (WP-lead, Ethical Board, Quality Management) en het verspreiden en exploiteren van de resultaten behoort ook tot onze activiteiten.

 

Adviescentrum BVI 2

 

Vertrouwd met CIP:
- Energie, Telecom, Water, Luchtvaart, Spoorwegen, Scheepvaart, Kernenergie, Petro/Chemie
- Het uurwerk, de cultuur, (inter)afhankelijkheden
- Goede praktijken en voorschriften

 

Inzicht in de risicosituatie:
- Bezittingen, bedrijfsimpact, afhankelijkheden
- Bedreigingen - zowel fysiek als digitaal
- Analyse van de kwetsbaarheid van de veiligheid
- Methoden voor risico-analyse
- Beoordeling van de doeltreffendheid van de maatregelen

 

Maatregelen en uitvoering:
- Concepten voor risicomanagement
- Ontwerp en validatie van maatregelen
- Het uitvoeren van de uitvoering
- Interim-management

 

Deskundigheidsdomein:
- Fysieke beveiliging en CPTED
- ICT- en informatiebeveiliging
- Procescontrole (SCADA) Veiligheid
- CBRNe, HPM, Incendiary, Cybercrime...
- Terrorisme, Criminaliteit, Fraude...
- Technische mislukkingen, Acts of God
- Awareness, Training, Oefening
- Administratief en juridisch, NL en EU

 

Managementpraktijken:
- Security Risk Management
- Business Continuity Management
- Informatie / Cyber / ICS Security Management
- Organisatorisch Resilience Management
- Crises, Ramp en Recovery management