CenSec is de belangrijkste Deense clusterorganisatie voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in hightech-industrieën zoals Defensie, National Security, zeevaart, ruimtevaart en de spoorwegen. CenSec wordt ondersteund door het Deense ministerie van Hoger Onderwijs & Wetenschap, het Deense ministerie van Bedrijfsleven en Groei en de regio Midden-Denemarken.

 

CenSec is in 2004 opgericht als een netwerk - en in 2007 opgericht als een industriële cluster. Op 1 juli 2014 werd CenSec door het Deense Ministerie van Hoger Onderwijs en Wetenschap aangesteld als hoofd van het Deens Nationaal Innovatiecluster voor Productie (Inno-Pro - www.inno-pro.dk). CenSec werkt nauw samen met brancheorganisaties, overheden en clusters binnen verschillende relevante industrieën.

 

Onze missie is het ontwikkelen van zakelijke netwerken tussen kleine en middelgrote bedrijven binnen de Defensie-, ruimtevaart- en veiligheidsindustrie en aangrenzende hightech-industrieën, en het bieden van hulp aan zakelijke leden ter verbetering van marktkennis en onderwijs c.q. kunnen deelnemen aan zakelijke netwerken.

 

Tegen 2020 wil CenSec zich binnen Europa ontwikkelen tot een van de beste en meest erkende clusterorganisatie rondom het opzetten van bedrijfsnetwerken, die zichtbare, meetbare en duurzame resultaten opleveren voor de leden van het bedrijfsleven. Ook wil CenSec tegen 2020 nauwe samenwerkingsverbanden aangaan met de essentiële belanghebbenden op het gebied van innovatie in zowel Denemarken als internationaal. Met name in Europa is het doel om een van de beste en meest erkende Deense innovatieclusters te worden.

 

Thematisch gezien richt CenSec zich op de volgende netwerken:

  • Lucht- en ruimtevaart
  • Defensie
  • Nationale Veiligheid
  • Marine
  • Spoorwegen