Dcypher (Nederlands Cybersecurity platform hoger onderwijs en onderzoek) verenigt onderzoekers, docenten, fabrikanten, gebruikers en beleidsmakers in Nederland, die betrokken zijn bij het Cybersecurity-domein. Met het doel om bij te dragen van de agendering van onderzoek en onderwijs rondom Cybersecurity.

 

Verbinden van onderwijs en onderzoek op het gebied van cybersecurity

Dcypher biedt een overzicht van het aanbod van het hoger onderwijs op het gebied van cybersecurity en legt verbindingen tussen stakeholders uit de publieke en private sector van het hoger onderwijs en onderzoek. Daarnaast zal Dcypher kennisuitwisseling en -versterking mogelijk maken en zorgen voor een bottom-up planning voor cybersecurityonderzoek. Dit betekent dat de onderzoeks- en onderwijsagenda's worden opgesteld na breed overleg met het veld (kennis- en onderwijsinstellingen - bedrijven - overheid).

 

Versterking van onderwijs en onderzoek op het gebied van cybersecurity

Dcypher wil ervoor zorgen dat het aantal cybersecurity-specialisten groeit en dat meer studenten in het hoger onderwijs zich met succes inschrijven voor relevante curricula. Dit vraagt om versterking van onderzoeksgroepen op het gebied van cybersecurity en meer en beter opgeleide docenten. Ook de curricula in het hoger onderwijs en de beroepsprofielen op het gebied van cybersecurity moeten beter aansluiten bij de behoeften van de markt. Tot slot zijn er sterke internationale coalities nodig en meer innovaties als gevolg van Cybersecurity-onderzoek.

 

Over de oprichters van dcypher

Dcypher is het antwoord op de doelstelling van de Nationale Cyber Security Strategie (NCSS2): "Nederland beschikt over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van Cybersecurity en investeert in ICT-innovatie om de doelstellingen op het gebied van Cybersecurity te bereiken". De Nederlandse ministeries van Veiligheid & Justitie, Economische Zaken, Onderwijs Cultuur & Wetenschap en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), afdeling Fysieke Wetenschappen (EW) hebben het platform opgericht dat zal worden geleid door Jan Piet Barthel, gedetacheerd door NWO. Een brede adviesraad staat garant voor draagvlak en inhoud.

 

Het ICT-Innovatieplatform Veiligheid en Privacy (IIP-VV), een publiek-private samenwerking die zich richt op de agenda van het onderzoek naar veiligheid en privacy, is volledig geïntegreerd in dcypher.