DITSS is een innovatieplatform dat door de overheid, verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven is opgezet om veiligheidsvraagstukken te onderzoeken en op te lossen. DITSS is een onafhankelijke stichting. Wij werken met u en voor u samen om een veilige samenleving te creëren.

 

DITSS bevordert, organiseert en creëert onderzoeks- en innovatieprogramma's op het gebied van Security. We verbinden verschillende partijen, zoals publieke partners, wetenschap en bedrijven. Met hen analyseren we Security-vraagstukken en zoeken of ontwerpen we gezamenlijk naar passende oplossingen.

 

In het kader van dit samenwerkingsverband wordt gezocht naar technologische, praktische en maatschappelijk innovatieve oplossingen. Met tevens effecten als economische bedrijvigheid en zakelijke kansen verhogen we ook het maatschappelijk veiligheidsbeleving.

 

De onderzoeks- en innovatieprogramma's geven aanleiding tot partnerschappen en kennisdeling, maar ook tot het testen van nieuwe toepassingen als gespecificeerde oplossingen voor het veiligheidsvraagstuk.