ERAC is een strategisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in projectontwikkeling, transities en financieringsmogelijkheden. Ons team van bijna 60 consultants, legt duurzame verbanden tussen verschillende strategieën, overheidsbeleid en relevante stakeholders. Met als doel om de kansen die de Nederlandse en Europese context biedt aan overheden, bedrijven en kennisinstellingen, optimaal te benutten. ERAC kan partijen helpen om optimaal gebruik te maken van de vele financieringsmogelijkheden die er zijn voor innovaties in het Nederlandse veiligheidsdomein. Een van die mogelijkheden is het HSD-ontwikkelingsfonds, dat het afgelopen twee jaar twee rondes heeft gekend, van elk een miljoen euro.