Het Blue Turtle team bestaat uit ervaren consultants en programmadirecteuren die naast hun werkzaamheden binnen (vaak) ook nog een relevante baan hebben in bedrijfsleven, kennisinstituut of overheid. Deze tweezijdige binding vormt de kracht van de organisatie!

 

Blue ondersteunt haar associates met een gezamenlijke online werkomgeving waar kennis wordt ontwikkeld en kansen worden gespot. Daarnaast vormen de Beleef & Expertise Centra en de MRDH Fieldlab infrastructuur een sterke basis van waaruit het team opereert.