De ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie (AI) is onontkoombaar. De komende tien jaar zal de welvaart en het welzijn van Nederland sterk worden beïnvloed door onze daadkracht bij het omarmen van de opkomst van AI in de private en publieke sector. De houding kan niet afwachten, Nederland kan zijn welvaart en welzijn alleen maar versterken door een belangrijke speler te zijn in het onderzoek en de toepassing van AI in verschillende sectoren. Alleen zo kunnen we autonoom blijven opereren in gebieden die van economisch en maatschappelijk belang zijn.

 

AI is geen doel op zich, maar een krachtig middel om onze internationale concurrentiepositie te behouden en uit te breiden en om economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. In alle gevallen is een sterke betrokkenheid bij en acceptatie van technologie van groot belang, evenals nieuw ondernemerschap in nieuwe toepassingsgebieden die zullen ontstaan.

 

De Nederlandse AI-coalitie (NL AIC) wil de Nederlandse activiteiten in AI stimuleren, ondersteunen en waar nodig organiseren. Het NL AIC wil dat Nederland kan deelnemen aan de koplopers in Europa op het gebied van kennis en toepassing van AI, ten behoeve van welvaart en welzijn met respect voor Nederlandse en Europese normen en waarden. Dit vraagt om een gezamenlijke ketenbenadering, waarbij overheid, bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken.

 

Het NL AIC brengt organisaties samen om de uitdagingen van deze toepassingsgebieden aan te gaan met AI, inclusief de maatschappelijke missies van de overheid.

 

Partners
Het NL AIC wil AI-initiatieven op gebieden van gemeenschappelijk belang ondersteunen. Daarom hebben partijen uit de overheid, het bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties het initiatief genomen om het NL AIC op te richten. Het NL AIC fungeert als de katalysator voor AI in ons land.

Opleidingsaanbod van Nederlandse AI Coalitie (NL AIC)