Secure Connection BV biedt pentestservices en geavanceerde oplossingen voor de bewaking van de netwerkbeveiliging.

 

Er is niet één oplossing voor het effectief monitoren en detecteren van beveiligingsgebeurtenissen in een IT-infrastructuur. De aanpak is gebaseerd op een combinatie van handtekening en anomalieën in combinatie met gedistribueerde verwerking.

 

De gedistribueerde verwerking maakt gebruik van een intelligente (in house)

ontwikkeld) kader voor agenten. De voordelen van het gebruik van dit framework is het analyseren van de gegevens bij (of zeer dicht bij) de bron en load balancing processor intensieve acties op locaties/systemen die beter geschikt zijn voor de taak.

De focus ligt primair op de analyse van de netwerkgegevens. Maar de agents zijn ook in staat om hostgebaseerde data te monitoren en te analyseren, d.w.z. processen, geheugengebruik en logfiles.

 

Ons intelligente agent raamwerk voert real time netwerkbeveiligingsanalyses uit zoals hierboven vermeld en bestaat uit:

- een agentserver, verbonden met agent containers op hosts

- een agent controller, voor het configureren, distribueren, starten en stoppen van agenten

- agentcontainers met agentia.

- agentia die zich bevinden in de recipiënten die de eigenlijke werkzaamheden uitvoeren

 

Intelligente agenten kunnen worden verdeeld over de hosts in een netwerk, dat bestaat uit agentcontainers.

Agenten kunnen worden geconfigureerd om gegevens vast te leggen, gegevens naar een andere agent te sturen, gegevens te verzamelen, gegevens te analyseren, gebeurtenissen weer te geven, enz. Agenten kunnen met elkaar communiceren en gedistribueerde analyses mogelijk maken.