Keywords:
Security
Edu type:
Formal education
Location:
Boxmeer
Education:
MBO-2/VMBO-kader/VMBO-GL/VMBO-t (EQF 2)
Start date:
01/09/2021
Study Load:
1680 hrs
Duration:
1 year
More information

Description:

Veel bedrijven, instellingen en evenementen hebben behoefte aan beveiliging van hun pand en activiteiten. Je bent zichtbaar aanwezig en voorkomt daardoor calamiteiten. Om dat te kunnen doen heb je inzicht in veiligheidsprocedures en ken je je eigen bevoegdheden. Jouw hoofdtaken zijn onder andere het voorkomen van schade bij (dreigende) calamiteiten en het surveilleren bij evenementen en in winkels.


Inhoud van deze opleiding
Tijdens je opleiding krijg je theorie- en praktijklessen. Daarnaast train je je sociale vaardigheden: mensen aanspreken en klantvriendelijk zijn. Je maakt kennis met de gedragscode. Om eraan te wennen hoe je je tijdens het werk gedraagt, hebben we ook op school een gedragscode. Daarnaast krijg je vakken als Nederlands, Engels, rekenen en ICT. De SVPB (De Stichting Vakexamens Particuliere Beveiliging) doet een deel van de examinering voor deze opleiding.

 

Als je na je opleiding Beveiliger wilt starten met niveau 3 Coördinator Beveiliging bestaat de mogelijkheid om deze opleiding nog af te ronden in anderhalf jaar.

 

Keuzedelen
In de nieuwe opzet van het beroepsonderwijs kies je zelf een aantal vakken. Dit noemen we keuzedelen. Het aanbod van keuzedelen is nog niet definitief, mogelijk vinden hier in de komende periode nog wijzigingen in plaats. Check in de komen maanden de website van de opleiding voor meer informatie.

 

Stage
Tijdens je opleiding loop je stage (BPV, Beroepspraktijkvorming) bij een erkend leerbedrijf. Je leert in de praktijk. Je houdt bijvoorbeeld toegangscontroles en je rapporteert. Het kan zijn dat je stage loopt tijdens de avonduren, de vakantie(s) en in de weekends.

 

Na de opleiding
Na je opleiding kun je verder studeren op niveau 3. Bij de beveiligingsopleidingen kun je kiezen uit Coördinator Beveiliging of Handhaver Toezicht en Veiligheid.

 

Als je na je opleiding Beveiliger wilt starten met niveau 3 Coördinator Beveiliging bestaat de mogelijkheid om deze opleiding nog af te ronden in één jaar.

 

Meeloopdagen
Er zijn op dit moment geen meeloopdagen beschikbaar voor deze opleiding. Hou deze pagina in de gaten.

 

Instroommomenten
Deze opleiding start in augustus/september 2018.

 

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden, heb je een van de volgende diploma’s nodig:

- diploma vmbo basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
- overgangsbewijs havo 3 naar havo 4
- diploma entree-opleiding (niveau 1)
- een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk


Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

 

Meer informatie
Werkgevers in deze branche vinden het belangrijk dat je van onbesproken gedrag bent en nooit bent veroordeeld. Je moet om stage te kunnen lopen dan ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inleveren.

 

Kosten
Een schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar het wettelijk les- en cursusgeld betalen. Ben je op dat moment jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen.

 

De hoogte van het wettelijk les- en cursusgeld wordt door de overheid vastgesteld.

 

Het lesgeld voor schooljaar 2018-2019, voor BOL-studenten, bedraagt € 1155,-. Lees ook meer over de bijkomende studiekosten.

 

Extra kosten
De kosten voor het eerste leerjaar van deze opleiding zijn:
Boeken en licenties € 385,49
Kleding en materialen € --
Overig € 165,00
Totaal € 550,49