Keywords:
Education Market, Urban Security
Edu type:
Formal education
Location:
Assen
Education:
MBO-3 (EQF 3)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Het beroep 
Veiligheid in het publieke domein is belangrijk en als Handhaver Toezicht en Veiligheid speel je hierin een belangrijke rol. Je werkt meestal bij een gemeente of bij een door de gemeente ingestelde organisatie voor toezicht en veiligheid. Je surveilleert in uniform op straat en treedt op bij incidenten en calamiteiten. Als het nodig is verbaliseer of geef je een waarschuwing. Je verleent service aan het publiek en je staat klaar om mensen te helpen. De werkzaamheden van een Handhaver Toezicht en Veiligheid zijn afwisselend en de werktijden onregelmatig. Dat betekent dat je ook in de avonduren, weekenden en tijdens feestdagen kan worden ingezet.

 
De opleiding 
Je maakt tijdens de opleiding kennis met aspecten van het beroep van toezichthouder. Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je toekomstige beroep, een aantal algemene vakken en je gaat op stage. 
Tijdens je opleiding staan de volgende kerntaken centraal: 

-Toezien op orde en veiligheid in het publieke domein 
-Optreden bij incidenten en calamiteiten 
-Dienstverlenende werkzaamheden uitvoeren 

Tijdens de opleiding krijg je de volgende lessen: 
BOA (theorie en praktijk), WKPV 1 en 2, Zelfverdediging, Sport, Rots en water, Digitale vaardigheden, MFA, Projecten, Nederlands, Engels, Rekenen, LOB en Burgerschap 

Wat moet je kunnen 
Je bent communicatief sterk. Je bent betrouwbaar, integer, flexibel, daadkrachtig, raakt niet gauw in paniek en houdt overzicht, ook bij heftige incidenten. Je vindt het leuk om mensen te helpen en werkt graag en goed samen in teamverband. Je beschikt over een goede lichamelijk gezondheid en conditie. 

N.B.

- Zelfdiscipline is een vereiste.

- In deze opleiding zit een zeer groot deel theorie op het gebied van rechts- en wetskennis. Hier hoort huiswerk en zelfstudie bij. 


Bekijk hier de studiebijsluiter

Wat leer je tijdens de opleiding
  • Veiligheidsnetwerken
  • Zakelijke communicatie
  • Aanhouding en inbeslagneming
 
 
Algemene toelatingsvoorwaarden
Vmbo- diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg, havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4, mbo- diploma niveau 2 of vergelijkbaar diploma. Halverwege het 2e jaar van de opleiding gaan de studenten op stage. Hiervoor moet de student op dat moment een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen.
Wanneer de student dit op dat moment niet kan, wordt de onderwijsovereenkomst beëindigd.
Extra toelatingsvoorwaarden
Voor deze opleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Door het beperkt aantal stageplaatsen, in de provincie, is voor de opleiding HTV een numerus fixus gesteld van 22 plaatsen. Dit aantal kan nog worden bijgesteld als de stagesituatie dat vraagt. In de week van 2 april wordt geloot uit de aanmeldingen die vóór 2 april 2019 voor deze opleiding binnen zijn. De ingelote studenten, en de eerste studenten op de wachtrij, krijgen vervolgens een uitnodiging om een kennismakingsgesprek in te plannen. Wij raden je aan om je ook vóór 2 april voor een tweede opleiding aan te melden.
Algemene stage
Tijdens je stage ga je wat je op school leert gebruiken in de praktijk. Al vanaf het eerste jaar maak je tijdens evenementen en projecten kennis met je beroep. In de tweede helft van het 2e jaar ga je stagelopen bij een van de stagebedrijven waar het Drenthe college mee samenwerkt. Dit vindt onder andere plaats bij Toezicht & Handhaving van de gemeenten Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Arriva, Douane, Staatsbosbeheer en Veiligheidszorg Drenthe.
Extra informatie met betrekking tot stage
Drenthe College bemiddeld bij het vinden van een stageplaats en biedt begeleiding bij de sollicitatieprocedure.
Basis kosten
Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, moet je lesgeld aan het Rijk betalen. Voor een bol-opleiding is dat in het schooljaar 2019-2020 €1168,-. Daarnaast betaal je aanvullende kosten voor bijvoorbeeld leer- en hulpmiddelen, licentie, examengeld en eventuele bijzondere activiteiten.
Specificatie kosten
Voor deze opleiding moet je naast het lesgeld dat door het ministerie is vastgesteld rekening houden met extra kosten. Je hebt te maken met een sportkledingpakket, de aanschaf van een uniform, boekengeld, introductiekamp en de aanschaf van een laptop. Deze kosten komen ongeveer neer op € 900 (excl. Laptop)