Keywords:
ICT
Edu type:
Formal education
Location:
Roosendaal
Education:
MBO-3 (EQF 3)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
3360 hrs
Duration:
2 years
More information

Description:

Inhoud

De medewerker beheer ICT toont, binnen vastgestelde kaders, eigen initiatief. Jij bent in staat zelfstandig te werken en toont eigen inzicht bij het toepassen van standaardprocedures en methoden.

 

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

 

Vervolg

ICT-beheerder, Netwerk- en mediabeheerder niveau 4.

 

Startmaand

1 september 2018

 

Lesmethode

We werken volgens het concept van competentieleren. Dit betekent dat de vakken ook geintergreerd worden aangeboden .

 

Je leermethode
De beroepsopleidende leerweg (BOL) betekent dat je een volledige week naar school gaat. Je besteedt minimaal 20% van de opleidingsduur aan beroepspraktijkvorming (BPV = stage). Het gaat er niet alleen om dat je er "vakmanschap" leert, maar ook dat je leert omgaan met de normen en waarden die bij dit beroep een rol spelen.

 

Stage

Het Zoomvliet College verzorgt beroepsopleidingen. Om tijdens je opleiding alvast kennis te laten maken met je toekomstige beroep is er beroepspraktijkvorming in het leerplan opgenomen. Bovendien is het wettelijk verplicht om tijdens je opleiding praktijkervaring op te doen. Een deel van de opleiding vindt dus in praktijk plaats. Het belangrijkste doel is dus vooral praktijkervaring opdoen.

 

Studievoortgang

Iedere klas heeft een klassenmentor. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt en bespreekt bijvoorbeeld je studievoortgang met je.

Wanneer je wat extra begeleiding nodig hebt op het persoonlijke vlak, kunnen we je verwijzen naar het Bureau Studentenbegeleiding.

 

Certificaten

Optie om certificering van Microsoft te behalen

 

Werkgebied

Werkplek beheer

 

Bijzonderheden

 

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.168,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 690,-
Leerjaar 2: ca. € 600,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 20,-
Leerjaar 2: ca. € 20,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten. 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

 

 

Contact

Contactpersoon: Mw. H. van der Putten
E-mail: h.vanderputten@rocwb.nl