Keywords:
ICT
Edu type:
Formal education
Location:
Heerlen
Education:
MBO-3 (EQF 3)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Crebo code
25191
Niveau 3
Opleidingsduur
3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
ICT
Locatie Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.
 

Beroepsbeschrijving

Je bent de spin in het web. Je bent van alle markten thuis, de man of vrouw die de oplossing weet te vinden voor elk probleem. Of het nu op hardware- of softwaregebied is. Jij weet hoe een systeem precies in elkaar zit, hoe een besturingssysteem werkt of je een netwerkinfrastructuur aanlegt. Een medewerker beheer ICT is een ‘problem solver’. Hij  is creatief in het bedenken van oplossingen, kan een gebruiker goed helpen met zijn probleem. Is communicatief vaardig en heeft voldoende kennis in huis om gerichte oplossingen te bieden voor structurele problemen. Je kunt helpen bij het aanleggen van een (draadloos) netwerk. Ook heb je verstand van een stukje elektrotechniek.

 

Mogelijke functie

In het bedrijfsleven werk je voornamelijk in het midden- en kleinbedrijf. Je werkt op een helpdesk of een servicedesk. Je staat mensen , ook telefonisch, te woord. Maakt en geeft instructies aan gebruikers, repareert een systeem of helpt mee met de bekabeling van een netwerk infrastructuur. Je werk kan ook liggen bij bedrijven die netwerk infrastructuren aanleggen en/of onderhouden.

 

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

 • VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, of

 • MBO Niveau 2.

Bekijk de opleiding ook even op dit filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=nPMGL6BW1xc&index=41&list=PLpzzKmBAMvwRgDV5NPAX0NpgmFjR694Ez

 

Vervolgopleidingen

Alle niveau 4 opleidingen bijvoorbeeld ICT beheerder of Netwerk- en Mediabeheerder.

 

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2019-2020 bedraagt ca € 1168,- Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

 

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

 

Laptop verplicht.

 

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

 

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2018 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2018/2019 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

 

 

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden. 

houd dan het volgende bij de hand:  

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier. Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen. Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

 

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.