Keywords:
Cyber, Security, Security Professionals, Education Market, Security Domain
Edu type:
Course or training
Location:
Multiple locations
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
08/04/2024
Study Load:
14 hrs
Duration:
2 weeks
More information

Description:

Tijdens de NIS2 Preparation Course leert u de juiste aanpak om uw organisatie te laten voldoen aan de NIS2-richtlijn en de (binnenkort te verschijnen) Wbni2-wetgeving. Uw organisatie moet hier uiterlijk in oktober 2024 aan voldoen.

Omdat de eisen per sector en organisatie verschillen is het minder relevant om de tekst van de richtlijn uit uw hoofd te leren en hier een examen voor te doen en zo een certificaat te behalen. Het is zinvol om in uw rol als coördinator van de NIS2 implementatie te leren hoe u uw organisatie hierop voorbereidt. Deze cursus bestaat uit twee dagen waarin u een effectieve methode leert om dit traject aan te pakken in de context van de NIS2. Aanvullend is er een dag (en op aanvraag meerdere dagen) om specifiek voor uw organisatie begeleiding te krijgen bij deze aanpak.

Het eindresultaat van deze NIS2 Preparation Course is dat u naast kennis en vaardigheden over de juiste aanpak, tevens een start heeft gemaakt met een plan van aanpak “Implementatie NIS2”, toegesneden op uw organisatie.

 

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden met de implementatie van de NIS2-richtlijn en Wbni2-wetgeving.

 

Voorkennis

Voor deze cursus is minimaal basiskennis van Informatiebeveiliging nodig. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan eerst de cursus Information Security Foundation te volgen. Het niveau van deze cursus is mbo+ / hbo.

 

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het cursusmateriaal via onze portal. Zowel het cursusmateriaal als de voertaal tijdens de cursus is Nederlands.

 

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

  • Het cursusmateriaal, bestaande uit slides
  • De volledige tekst van de NIS2-richtlijn in het Nederlands
  • Een aanvullende dag specifiek voor u en uw organisatie om het geleerde direct toe te passen. Op aanvraag zijn meer dagen ondersteuning mogelijk.
  • Een heerlijke lunch, indien klassikaal