Keywords:
Training
Edu type:
Course or training
Location:
Utrecht
Edu level:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
31/10/2019
Study load:
1 hrs
Duration:
5 Days
More information

Description:

Voorkom dat criminele organisaties zich vestigen in uw gemeente!

Illegale hennepkwekerijen, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, witwaspraktijken… Criminelen verplaatsen zich van de onder- naar de bovenwereld. Ze gebruiken plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Wet bibob) heeft als doel te voorkomen dat de overheid, door het verlenen van vergunningen, het verstrekken van subsidies of het gunnen van overheidsopdrachten onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.

Uit onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat een grote groep gemeenten nog geen bibob beleid hebben opgesteld of slechts beperkt gebruik maakt van de Wet bibob. Hierdoor bestaat het risico dat deze gemeenten onbedoeld criminele activiteiten faciliteren.
Heeft u uw bibob beleid wel op orde?

 

 

Tijdens de opleiding Bibob Coördinator leert u:

 • Hoe u een bibob beleid opstelt voor uw gemeente
 • Hoe u komt tot een gedegen analyse ter uitvoering van de bibob wetgeving
 • Op welke wijze u de integriteit van de betrokken personen en de benodigde financiele middelen beoordeelt
 • Hoe u advies kunt inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob
 • Op welke manier u verantwoording aflegt over het gevoerde bibob beleid

 

De regie ligt in uw handen!

Om te voorkomen dat uw gemeente criminele organisaties faciliteert is uw actuele kennis over de Wet bibob van cruciaal belang. Uw gemeente moet beschikken over een gedegen bibob beleid waarmee het instrumentarium van de Wet bibob kan worden toegepast en vergunning- en subsidieaanvragen van criminele organisaties (indien nodig) kunnen worden geweigerd.

 

De opleiding bibob coördinator geeft u:

 • Handvatten voor het opstellen van een bibob beleid voor uw gemeente
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk  aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving
 • Het Praktijkboek Bibob
 • Een certificaat van deelname

 

 

Stel uw eigen praktijk centraal

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de opleiding. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt.

"De bijdragen van Jaap van Leeuwen, Jan Westering en Riekje Stokes zijn geweldig en ook heel bruikbaar"

P. Van Kempen, Gemeente Venlo