Keywords:
Cyber, Security, Security Professionals, Education Market
Edu type:
Course or training
Location:
Multiple locations
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
25/09/2024
Study Load:
18 hrs
Duration:
2 days
More information

Description:

Ontdek het belang van en invloed op menselijk gedrag bij informatiebeveiliging met de cursus Secure Behaviour Foundation!

 

In een wereld waarin informatiebeveiliging van levensbelang is, ligt de verantwoordelijkheid voor veilig gedrag sterk bij medewerkers. Hoewel medewerkers zich bewust zijn van de risico’s, blijkt het gewenste gedrag soms lastig te vertonen in de praktijk. Secure Behaviour Foundation biedt joude kans om hier verandering in te brengen en bij te dragen aan de digitale bescherming van organisaties.

 

Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met TNO en PCSI (een samenwerkingsverband tussen ABN-Amro, ING, Achmea, ASML, Belastingdienst).

 

Je gaat aan de slag om oplossingen te bedenken die het risico op incidenten in organisatieprocessen verminderen. Jouw inzet is van cruciaal belang om tot een duurzame gedragsverandering te komen en de digitale weerbaarheid van medewerkers en organisaties te versterken.

 

In deze cursus leer je de basisbegrippen van het werken aan informatieveilig gedrag. Je begrijpt de psychologische drivers achter (on)veilig gedrag en ontdekt hoe gedrag effectief gemeten kan worden. Je krijgt inzicht in de verschillende belangen en perspectieven van stakeholders bij mogelijke gedragsinterventies. De Secure Behaviour Foundation stoomt jou klaar om met vertrouwen een effectieve bijdrage te leveren aan security awareness en informatieveilig gedrag binnen jouw organisatie.

 

Na de cursus

Na het volgen van Secure Behaviour Foundation:

  • Ben je goed voorbereid om waardevolle bijdragen te leveren aan het security (awareness) proces van jouw organisatie.
  • Kun je criteria benoemen om processen vanuit een menselijk gedragsperspectief te verbeteren.
  • Ben je in staat om risico’s en barrières van medewerkers in een proces te identificeren en te begrijpen welke barrières gewenst gedrag tegenwerken.
  • Beschik je over de kennis om gedragsinterventies toe te passen die het gewenste gedrag bevorderen.

Doelgroep

  • Medewerkers die betrokken zijn of worden bij het werken aan security awareness in hun organisatie. Niet omdat dit hun ‘core’ business is maar omdat het awareness programma onder leiding van een Secure Behaviour Coach hun expertise nodig heeft.
  • Security specialisten die grip willen krijgen op de menselijke factor

Voorkennis

Voor deze cursus zijn geen specifieke toelatingseisen vereist. We raden wel aan om basiskennis van informatiebeveiliging te hebben. Als je deze basiskennis nog niet bezit, is het raadzaam om eerst de cursus Information Security Foundation te volgen. Het niveau van de Secure Behaviour Foundation cursus is mbo/hbo.

 

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de cursus het cursusmateriaal via onze portal. Het cursusmateriaal is Nederlandstalig en de voertaal tijdens de cursus is Nederlands.

 

Bij de cursus zit het volgende inbegrepen:

  • Het cursusmateriaal
  • Een heerlijke lunch, indien klassikaal
  • Coaching (optioneel)

Coaching/Training on the job

Na afronding van de cursus heeft u veel kennis vergaard in het vakgebied. In de praktijk kunnen er echter situaties zijn waarvan u denkt: “Hoe zat het ook alweer precies” of “Wat zou je hier nu het beste kunnen doen”. “Kon ik nog maar even sparren met die docent van de Security Academy”.

 

Wij bieden hiervoor een oplossing. U kunt een coach inhuren (op basis van een coaching-voucher). Deze goed gescreende coaches bieden hulp ‘on the job’ en fungeren als sparringpartner. Profiteer van ‘de kracht van ervaring’.

 

Heeft u nog vragen over coaching? Neem dan contact op viainfo@securitycoaches.nl